Buget

Situaţia platilor la data de 28 feb 2018 este disponibila aici.

Lista functii publice şi a drepturilor salariale cf.art.33 din Legea nr.153/2017 este disponibila

aici.

Lista cu venituri salariale nete achitate personalului din Institutia Prefectului Judetul Brasov

2018

I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII

2017

I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII

Buget ce cuprinde toate sursele financiare ale institutiei este disponibila aici