Prezentarea Raportului privind situația generată de prezența influenzei aviare la nivelul județului Brașov

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefecții Ambrus Izabella Agnes și Lucian Pătrașcu, ședința Colegiului Prefectural, având pe ordinea de zi prezentarea de către directorul executiv al DSVSA Brașov, Irina Holerga, a Raportului privind situația generată de prezența influenzei aviare la nivelul județului Brașov – municipiul Codlea.
Conform acestui Raport, în data de 26.01.2023, medicul veterinar de liberă practică împuternicit a notificat telefonic la ora 14:50 despre o situație deosebită la ferma nr. 2 Bravcod, privind un procent ridicat de morbiditate și mortalitate în populația de curcani cu vârste cuprinse între 12 și 14 săptămâni, ferma însumând un efectiv de 66.426 capete de curcani.
În acest context, s-au prelevat probe, iar exploatația a fost pusă sub restricții sanitare veterinare, declarându-se suspiciune de influenza aviară.
În 27.01.2023 s-a confirmat, prin examen PCR, atat la nivelul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița, cât și ulterior, la nivelul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA), influenza aviară.
În 27.01.2023, s-a notificat telefonic conducerea DSVSA Brașov, de către medicul veterinar menționat anterior, cu privire la o mortalitate crescută în două hale aparținând Fermei nr. 1 Bravcod SRL – cu un efectiv de 44.477 capete curcani – care detine un gard comun cu Ferma nr. 2, inițial afectată. Confirmarea, prin recoltări de probe și analize, s-a făcut de către IDSA în data de 28.01.2023.
În 28.01.2023 s-a întocmit raport de suspiciune și pentru Ferma nr. 5 Bravcod, cu un efectiv 113.407 capete curcani
La toate cele trei focare cu un efectiv total de 224.310 capete curcani, s-au întocmit documentele specifice de reținere oficială.
S-a solicitat convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor (animale), cu emiterea de hotărâri și decizii de ucidere a păsărilor pentru cele trei exploatații afectate, în baza planurilor de măsuri întocmite de DSVSA Brașov.
Cronologic, acțiunile de ucidere și ecarisare în aceste focare au fost următoarele:
Ferma 2
ucidere: 28.01-29.01.2023, 66.426 capete curcani
ecarisare: 28.01-30.01.2023
vârsta păsărilor: 12-13-14 săptămâni
Ferma 1
ucidere: 29.01.-30.01.2023, 44.477 capete curcani
ecarisare: 31.01-01.02.2023
vârsta păsărilor: 16-17-18 săptămâni
Ferma 5
ucidere: 31.01-01.02.2023, 113.407 capete curcani
ecarisare: 02.02.2023
vârsta păsărilor: 7-8-9 săptămâni.
A două etapă a constituit-o acțiunea de dezinfecție preliminară, care s-a realizat cu respectarea prevederilor Regulamentului CE nr. 687/2005 anexa IV:
– la ferma 1 în perioada 02-03.02.2023
– la ferma 2 în perioada 01-03.02.2023
– la ferma 5 în perioada 03-04.02.2023.
A treia etapă:
– În data de 25.02.2023, in conformitate cu prevederile Deciziei CE nr. 343/2023, au fost ridicate măsurile de restricție din zona de protecție, aplicându-se acestei zone, în continuare, restricțiile pentru zona de supraveghere.
În etapa a patra, s-au executat și se execută acțiunile de scoatere a gunoiului din interiorul fermelor și realizarea celei de a doua dezinfecții, după cum urmează:
Ferma 2: în perioada 13.02-18.02.2023 scoatere gunoi; finalizare dezinfecție 2 în 27.02.2023
Ferma 1: în perioada 15.02-25.02.2023 scoatere gunoi: finalizare dezinfecție 2 în data de 06.03.2023
Ferma 5: în perioada 25.02.2023-03.03.2023 scoatere gunoi: finalizare dezinfecție 2 în data de 10.03.2023.
Sursa primară probabilă a focarului din Ferma nr. 2 Bravcod o poate constitui populația de păsări sălbatice. În sprijinul acestei afirmații, în data de 01.02.2023 au fost găsite două cadavre de corb și unul de rață sălbatică în spatele Fermei nr.2 Bravcod, probe ce au fost recoltate și dirijate către IDSA București. Rezultatele investigației au fost pozitive la influeza aviară.
A doua sursă probabilă/nemăsurabilă/nedemonstrată ar putea fi dintr-o potențială contaminare a circuitului personalului fermei cu cel administrativ.
Sursa cea mai probabilă a introducerii virusului în Ferma nr. 1, ca focar secundar, poate fi constituită din ventilatoarele de la Ferma nr.2, care sunt îndreptate spre Ferma nr.1, particulele infectate cu virus putând să ajungă în halele de creștere odată cu aerul introdus prin gurile de admisie. .
În Ferma nr. 5, având în vedere că în data de 27.01.2023, în conformitate cu buletinul de analiză 10271/27.01.2023, emis de IDSA Bucuresti, s-a confirmat existența unui focar de influenza aviara în Ferma nr. 2 Bravcod, ce aparține aceleiași societăți, ar exista suspiciunea de contaminare încrucișată, considerându-se focar secundar, dar nu sunt elemente care exclud prezența vectorilor eligibili, respectiv păsările sălbatice.
Restricțiile impuse de planurile de măsuri care au dus la existența de exploatații izolate în zona de protecție:
SC Transavia SA și SC Avicod SA și-au asumat opțiunea de a ucide în scop preventiv propriile efective de păsări din zona de protecție.
În analiza de risc s-au luat în considerare și distanțele care există de la nivelul fermei afectate, respectiv de la Ferma nr. 5 Bravcod la Ferma nr. 6 Avicod, respectiv 356 de metri, și poziționarea ventilatoarelor de admisie a aerului în ferma nr. 6 Avicod, pe linia direct perpendiculară cu Ferma nr. 5 Bravcod, precum și distanța relativ mică – aproximativ 750 metri – de la locul unde s-au îngropat cadavrele la Ferma 6 Avicod. Aceeași situatie o are și ferma nr. 28 Transavia.
Astfel, în data de 01.02.2023, ferma nr. 28 Transavia a efectuat uciderea preventivă la un efectiv de 275.873 capete pui carne, având vârste cuprinse între 7 și 15 zile, iar la SC Avicod SA, Ferma nr. 6, la un efectiv de 297.386 pui carne, cu vârste cuprinse între 9 și 23 de zile, în perioada 02.02-04.02.2023.
Potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul (UE) 2020/687, pentru a preveni răspândirea bolii și pe baza informațiilor epidemiologice sau a altor dovezi, DSVSA poate pune în aplicare uciderea preventivă, în conformitate cu art. 12, alineatul (1), (2) sau sacrificarea păsărilor deținute în unitățile situate în zona de restrictii stabilită ca urmare a confirmării focarelor de influenza aviară.
Măsuri luate și controale efectuate în zonele de protecție și supraveghere
În zona de protecție:
În localitatea Codlea au fost verificate 623 exploatații, din care 166 exploatații cu păsări, cu un număr total de 1.685 capete, fără semne de boală sau mortalități.
Au fost efectuate 26 de monitorizări în zona lacurilor de la Dumbrăvița (efectuate de către medicul veterinar concesionar, Agenția Națională pentru Arii Protejate – Serviciul teritorial Brașov și Universitatea Transilvania Brașov)
Au fost de asemenea verificate 9 exploatații comerciale.
În zona de supraveghere:
La nivelul acestei zone există un număr total de 17 exploatații comerciale avicole, dintre care 10 de găini de ouă, 3 de curcani (2 comerciale și una de tip A), 1 de reproducție și 3 de pui de carne.
Toate aceste exploatații au fost verificate și monitorizate.
De asemenea, s-au verificat 194 de exploatații tip gospodăria populației, cu un număr total de 3.234 capete păsări.
Măsuri și controale în județul Brașov
– Se efectuează o monitorizare zilnică în 11 localități de către medicii veterinari de libera practică concesionari
– Se efectuează controale la nivelul amenajarilor hidrologice, cursuri de apa (râul Olt), baraje etc.
– La nivelul exploatațiilor comerciale din zona liberă a județului Brașov (19 exploatații, incluzând și 2 stații de incubație) se realizează monitorizarea mortalităților înregistrate, cu raportare de două ori pe zi la ANSVSA.