Adresă către primăriile din județ privind eliberarea certificatului UE privind COVID în format letric

Instituția Prefectului-Județul Brașov a transmis astăzi tuturor primăriilor din județ o adresă prin care informează asupra prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/29.06.2021, privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID, publicată în Monitorul Oficial în data de 30.06.2021.
Astfel, în adresă se precizează că, potrivit OUG 68/29.06.2021, Sistemul informatic integrat de eliberare și verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19 se află în administrarea operațională a Ministerului Sănătății, în calitate de autoritate responsabilă cu eliberarea certificatelor, și este dezvoltat și implementat, din punct de vedere tehnic, de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.
„Pe teritoriul României, eliberarea certificatelor se realizează prin portalul https://certificat-covid.gov.ro, în format electronic, pe baza datelor necesare din actul de identitate sau, după caz, din pașaport sau din documentul eliberat în condițiile legii pentru străini.
În cazul în care persoana solicită eliberarea certificatului doar în format letric, acesta se poate adresa primăriei în raza căreia își are domiciliul solicitantul, direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București sau serviciului public comunitar de evidență a persoanelor competent teritorial, instituții care, pe baza informațiilor furnizate de solicitant, interoghează portalul https://certificat-covid.gov.ro, imprimă și înmânează certificatul solicitantului.
Față de acest aspect, vă adresăm rugămintea de a desemna una sau mai multe persoane din cadrul instituției, care, în eventualitatea unor solicitări venite de la cetățeni, să poată elibera certificatele COVID în format letric. Persoana desemnată va avea acces la un calculator conectat la internet și imprimantă.
Menționăm că, pentru suport în emiterea certificatelor sau obținerea altor informații privind utilizarea lor, a fost operaționalizat un Call Center la numărul de telefon 021.414.44.25”, se mai menționează în document.
De asemenea, în adresa transmisă primăriilor sunt descriși pașii necesari pentru obținerea certificatului COVID, pentru ca acesta să poată fi apoi furnizat solicitantului în format letric.