Aplicarea legilor speciale de restituire a proprietății în județul Brașov

De la începutul acestui an, Comisia judeţeană Brașov de aplicare a legilor fondului funciar s-a întrunit în 5 ședințe și a emis un număr de 194 hotărâri, astfel:
– pentru categoria de terenuri agricole      37  hotărâri
– pentru categoria de terenuri forestiere     2  hotărâri
– pentru categoria intravilan                       94  hotărâri
– validări planuri parcelare                         61  hotărâri
 
Cele 37 hotărârile adoptate de către comisia judeţeană pe domeniul terenuri agricole sunt structurate astfel:

  • 3 validări propuneri terenuri agricole
  • 5 aplicări sentinţe judecătoreşti definitive
  • 6 corectări/modificări ale unor titluri de proprietate
  • 23 corectări/modificări anexe validate prin hotărâri ale comisiei judeţene

Hotărârile adoptate de către comisia judeţeană pe domeniul terenuri forestiere reprezintă:

  • 1 validare propuneri comisie locală
  • 1 soluționare contestație

Pentru categoria intravilan, din cele 94 hotărâri adoptate până în prezent, 21 hotărâri au fost în aplicarea art. 23 din Legea nr. 18/199, iar 73 hotărâri – în aplicarea art. 27(2^3) din aceeași lege.
Totodată, până la data prezentei, Comisia județeană Brașov de aplicare a legilor fondului funciar a emis un număr de 957 titluri de proprietate pentru terenuri categoria agricol.