Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu şi climă din PNDR 2014-2020, prin care se acordă plăţi compensatorii fermierilor care furnizează societăţii servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul.

Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăţi anuale, pe hectar de suprafaţă agricolă, pentru compensarea costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate în România sunt:
Măsura 10 – Agro-mediu şi climă;
Măsura 11 – Agricultura ecologică;
Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau Cu alte constrângeri specifice.

În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu şi climă în perioada de tranziţie către perioada de programare 2023-2027, precum şi în urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2021, MADR urmăreşte intensificarea acţiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR.

Astfel, la nivelul instituţiilor implicate în elaborarea, implementarea şi promovarea măsurilor de mediu şi climă (MADR prin Autoritatea de Management pentru PNDR, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură) au fost elaborate şi actualizate documentele informative şi de ghidare aplicabile în anul 2021, care sunt utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri.

Pentru o bună informare a fermierilor, precum şi în vederea asigurării unui nivel ridicat de accesare a fondurilor europene în perioada de tranziţie, materialele informative referitoare la măsurile de mediu şi climă şi documentele de informare aferente anului 2021, sunt disponibile pe site-ul MADR, la adresa: https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html.