C O M U N I C A T privind măsurile întreprinse de Instituția Prefectului – Județul Brașov în scopul evitării aglomerării de persoane în sediul instituţiei şi prevenirii răspândirii COVID-19

Instituția Prefectului – Județul Brașov informează că, în perioada 16–31.03.2020, vor fi suspendate activitățile specifice de relații cu publicul şi audiențele acordate cetățenilor.
Se va evita accesul în sediul clădirii; cetățenii pot comunica problemele pe care intenționează să le semnaleze instituției, fie telefonic/fax, fie prin corespondență, folosind serviciile poștale/email.

Datele de contact ale Instituției Prefectului – Județul Brașov:
Adresa: judeţul Braşov, municipiul Braşov,

Bulevardul Eroilor nr.3-5, cod 500007
Telefon: 0268.419.277
Fax: 0268.475.105
email: petitii@prefecturabrasov.ro
https://bv.prefectura.mai.gov.ro

>> continuare