Casa Județeană de Pensii Brașov a prezentat Colegiului Prefectural Raportul de activitate pe anul 2022

Conform Raportului de activitate pe anul 2022 al Casei Județene de Pensii Brașov, prezentat astăzi în ședința Colegiului Prefectural, această instituție gestionează servicii pentru un număr mediu de 162.286 beneficiari, 212.986 de salariați și 795 persoane asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare facultativă.
Raportând aceste cifre la populația județului Brașov, de 638.707 de persoane, se constată ca 58,9 % din populatia județului beneficiază în acest moment de serviciile Casei Județene de Pensii
La data de 31.12.2022 se aflau în evidența CJP Brașov un număr de 162.286 de beneficiari, din care:
– 151.971 pensionari din sectorul de stat, din care 4.816 beneficiari de pensii comunitare și 853 beneficiari pensii de agricultor;
– 10.315 beneficiari de legi speciale.
Din analiza efectuată asupra datelor înscrise în contul de execuție al Casei Județene de Pensii Brașov la 31.12.2022, la bugetul asigurărilor sociale de stat rezultă următoarele:
– Veniturile fiscale prezintă o crestere cu aproximativ 4 % în anul 2022 față de anul 2021 (2.060.359 mii lei față de 1.980.460 mii lei).
– Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat prezintă o creștere de aproximativ 9% la finele anului 2022 față de 2021 (3.761.357 mii lei față de 3.444.333 mii lei), determinată în principal de creșterea numărului de pensionari la nivelul județului Brașov și a majorării valorii punctului de pensie.
Cheltuielile cu pensiile și ajutoarele pentru bătrânețe își mențin cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor bugetului de asigurări sociale de stat la nivelul județului Brașov (98%).
De menționat și scăderea cheltuielilor cu ajutoarele de deces (-12% in 2022 față de 2021) pe fondul unor solicitări mai reduse (6.623 vs 8.042).
Urmare a creșterii semnificative a cheltuielilor cu pensiile s-a accentuat deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat la data de 31.12.2022, respectiv 1.700.996 mii lei față de 1.463.873 mii lei în 2021.
În perioada 01.01.2022-31.12.2022 la Casa Județeană de Pensii Brașov s-au înregistrat 4.102 petiții, structurate în funcție de obiect, astfel:
– 92% referitoare la stabilire stabilirea şi plata pensiilor şi a altor prestaţii sociale, asigurarea în sistemul asigurărilor sociale
– 5% referitoare la obținerea și stabilirea drepturilor prevăzute de legi speciale
– 3% alte solicitări.
Personalul Serviciului Comunicare si Relatii Publice al Casei Județene de Pensii Brașov, prin intermediul celor 4 ghișee, a preluat, verificat și înregistrat pe parcursul anului 2022 un număr total 77.521 de cereri (în medie 308 cereri/zi lucrătoare) adresate Casei Județene de Pensii de către persoane fizice și persoane juridice.
În perioada de referință, personalul Serviciului Comunicare si Relatii Publice a asigurat preluarea, în medie, a unui număr de 100 de apeluri telefonice/zi, la numărul special destinat acestei activități.
Informațiile solicitate telefonic au avut ca obiect, în general, data plății pensiilor/indemnizațiilor, documentele necesare obținerii drepturilor prevăzute de Lgea nr. 263/2010, etc.
Compartimentul accidente de muncă și boli profesionale a înregistrat în baza de date 218 accidente produse în perioada 01.01.2022-31.12.2022, repartizate după cum urmează:

1 ACCIDENTE DE MUNCĂ 218
accidente de muncă produse pe raza jud. Brasov, angajatorul având sediul social în jud.Brașov 179
accidente de muncă produse pe raza jud. Brașov, angajatorul având sediul social în alte județe 39
2 ACCIDENTE ÎN AFARA MUNCII 46
3 ACCIDENTE UȘOARE 40

În perioada 01.01.2022-31.12.2022, Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov a confirmat caracterul de profesionalitate al bolii și a transmis către CJP Brașov fișele BP2 de declarare a bolilor profesionale pentru un număr de 166 cazuri, care au fost înregistrate în baza de date.
În anul 2022 au fost înregistrate la CJP Brașov 5.085 cereri pentru bilete de tratament și au fost repartizate 2.852 bilete, din care au fost valorificate 2.637, reprezentând 92,46%.