Colegiul Prefectural a aprobat Programul pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice şi protecţia stării de sănătate a populaţiei în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor Pascale 2023

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefectul Lucian Pătrașcu, ședința Colegiului Prefectural, având următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea și propunerea spre aprobare a Programului pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice şi protecţia stării de sănătate a populaţiei în perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor pascale 2023 – proiect de hotărâre prezentat de Instituția Prefectului Județul Brașov;
2. Raport de activitate pe anul 2022, prezentat de Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de interior Braşov

1. Membrii Colegiului Prefectural au aprobat, prin vot, Programul pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice şi protecţia stării de sănătate a populaţiei în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor Pascale 2023.
Pentru realizarea măsurilor cuprinse în program, prin Ordin al Prefectului se vor constitui următoarele comisii mixte:
– Comisia pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice pe teritoriul judeţului Braşov, care va acționa în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor Pascale, constituită din reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliție Judeţean Brașov și Inspectoratului de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu” Brașov.
– Comisia de control pentru supravegherea activităţii de desfacere în pieţele agroalimentare, supermarketurile și magazinele din județul Braşov, care va acţiona în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor Pascale, fiind constituită din reprezentanţi ai următoarelor instituţii: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brașov, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Brașov, Direcţia de Sănătate Publică Brașov, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu” Braşov şi Inspectoratul de Poliție Judeţean Braşov – după caz.
Instituţiile responsabile pentru aplicarea măsurilor prevăzute în Program vor întocmi şi vor înainta Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov un raport final care va fi prezentat în cadrul următoarei ședințe a Colegiului Prefectural.
Cele două comisii vor funcționa în perioada 1-18 aprilie 2023, iar activitatea lor va viza:
– Asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul manifestărilor religioase
– Menținerea ordinii și siguranței publice pe traseele turistice adiacente stațiunilor montane
– Prevenirea și combaterea infracțiunilor și a indisciplinei în trafic, precum și diminuarea riscului producerii de accidente rutiere
– Asigurarea fluenţei circulaţiei rutiere pe drumurile publice
– Efectuarea de controale pe linia prevenirii și stingerii incendiilor în unitățile de cazare din județul Brașov
– Supravegherea condițiilor de desfacere a produselor agroalimentare și pentru protecția stării de sănătate a populației în perioada sărbătorilor pascale
– Asigurea asistenței medicale permanente de urgență în municipiul Brașov și în centrele de permanență organizate în localitățile județului
– Asigurarea funcționării în bune condiții a Serviciului Județean de Ambulanță Brașov și a SMURD.

2. Câteva date statistice privind activitatea Direcţiei Regionale Vamale Braşov – Biroul Vamal de interior Braşov:
– 15.663 declarații vamale de export
– 15.393 declarații vamale de import
– 121.633 tone mărfuri exportate
– 142.724 tone mărfuri importate
– 975.578 colete/paleți mărfuri exportate
– 1.962.424 colete/paleți mărfuri importate
– 3.744.104.644 Ron – valoare statistică import
– 4.435.528.921 Ron – valoare statistică export
– 265.511.772 Ron – total încasări