Colegiul Prefectural: Raportul de activitate al ITM Brașov pe anul 2021

La ședința Colegiului Prefectural de astăzi, 6 aprilie 2022, inspectorul-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului Brașov, Adrian Reit, a prezentat Raportul de activitate al instituției pe anul 2021 .
Câteva repere ale activității:
– Cei 14 inspectori ai Serviciului Control Relaţii de Muncă şi Compartimentului Control Muncă Nedeclarată au controlat 2.140 angajatori, fiind sancţionaţi contravenţional 229 dintre aceştia. S-au aplicat 931 sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, după cum urmează:
–  756 avertismente (din care 102 avertismente scrise și 654 avertismente verbale)
–  175 amenzi.
S-au aplicat amenzi contravenţionale în valoare totală de 2.143.300 lei și s-au dispus 1.358 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate (vizând, în principal, încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, plata drepturilor salariale şi transmiterea în REVISAL a modificărilor clauzelor contractuale) şi intrarea în legalitate a angajatorilor controlaţi.
Din totalul celor 175 de amenzi aplicate în perioada raportată, 37 de amenzi (în cuantum de 1.640.000 lei) s-au aplicat pentru munca nedeclarată şi 138 pentru săvârşirea altor contravenţii în domeniul relaţiilor de muncă.
Pe parcursul anului 2021, în domeniul relaţiilor de muncă au fost înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov un număr de 669 petiţii (545 repartizate Serviciului Control Relaţii de Muncă, 59 repartizate Compartimentului Control Muncă Nedeclarată şi 65 soluţionate împreună cu Serviciul Control Securitate şi Sănătate în Muncă).
În anul 2021, pentru prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus SARS-CoV-2 (legislație aplicabilă în perioada stării de alertă) s-au efectuat controale în echipă mixtă cu reprezentanți ai M.A.I. și/sau reprezentanți ai altor instituții cu atribuții de control (ex: ISU, DSVSA, DSP, OPC), inclusiv în zilele nelucrătoare de sâmbătă și duminică. Au fost aplicate 158 sancțiuni contravenționale din care 79 amenzi în valoare de 87.000 lei.
Referitor la activitatea de cercetare/avizare accidente, în cursul anului 2021 au fost comunicate 563 de evenimente, dintre care 261 de accidente de muncă.