Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Comisia de Monitorizare

RASALIU MARIAN IULIAN – prefect, preşedintele CM
FOLEA ADRIAN-LAURENȚIU – subprefect, membru
MANOLACHE MIHAI – director Cancelarie Prefect, membru
SOLOVĂSTRU LILIANA – şef serviciu S.V.L.C.A.A.A.N.U.A.C.R.A., membru
BOZOCEA NADIA – şef serviciu S.A.E.M.S.P.D., membru
BORȘ GEORGETA DIANA – şef serviciu S.E.R.U.I.R.P.A.A.P., membru
POPA DANA – șef birou, Biroul Financiar-Contabilitate, S.E.R.U.I.R.P.A.A.P, membru
STUPARU CRISTINA ANA-MARIA – şef serviciu S.P.C.E.E.P.S., membru
ȘOMLEA LAURENȚIU MIRCEA – şef serviciu S.P.C.R.P.C.I.V., membru
FERȚU CRISTINA – consilier juridic superior, Corp Control Prefect, membru
MORGOVAN LIANA MONICA – consilier superior, S.A.E.M.S.P.D., secretar tehnic CM
PLEȘA DELIA – consilier principal, S.E.R.U.I.R.P.A.A.P., înlocuitor secretar tehnic CM