Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Comisia de Monitorizare

VĂSII MIHAI CĂTĂLIN prefect, preşedintele CM
Subprefect, membru
SOLOVĂSTRU LILIANA şef serviciu S.V.L.C.A.A.A.N.U.A.C.R.A., membru
BOZOCEA NADIA şef serviciu S.A.E.M.S.P.D., membru
POPA DANA şef serviciu Serviciul Economic, membru
STUPARU CRISTINA ANA-MARIA şef serviciu S.P.C.E.E.P.S., membru
MATEI MARIAN VICTOR şef serviciu S.P.C.R.P.C.I.V., membru
FERȚU CRISTINA consilier juridic superior, Corp Control Prefect, membru
MORGOVAN LIANA MONICA consilier superior, S.A.E.M.S.P.D., secretar tehnic CM
PLEȘA DELIA consilier principal, Serviciul Economic, înlocuitor secretar tehnic CM

INVITAȚI PERMANENȚI:
Auditorul public intern Mirela Tarcău, Compartimentul Audit Public Intern
Consilierul principal Marton Szasz, Structura de Securitate – PIC