Agenda de lucru a subprefectului

Luni
Orele 9.00 – Sedinta operativa cu șefii de serviciu din cadrul instituției
Joi
Orele 13.00 – Program de audiente Subrefect (Cam.1).
Săptămânal – Sedinta Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar.