Agenda de lucru a subprefectului

14.01-20.01.2019

Luni
Ora 9.00 – Sedinta operativa cu șefii de serviciu din cadrul instituției
Joi
Ora 10.00 – Sedinta Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar
Ora 13.00 – Program de audiente Subrefect (Cam.1).