Evoluția economică a județului Brașov în semestrul I 2023, prezentată în ședinţa Comisiei de Dialog Social

Subprefectul Lucian Pătrașcu a prezidat astăzi ședința Comisiei de Dialog Social, având pe ordinea de zi prezentarea, de către directorul executiv al Direcției Județene de Statistică, Mihaela Pâtea, a unei informări privind evoluția economică a județului Brașov în semestrul I al acestui an.
Astfel, efectivul salariaților la sfârșitul lunii iunie 2023 a fost, în județul Brașov, de 199.857 persoane, cu 3.310 persoane mai mare decât în luna corespunzătoare a anului 2022.
– Câștigul salarial mediu nominal net a fost în luna iunie 2023, la nivelul județului Brașov, de 4.384 lei, mai mare cu 563 lei (+14,7%) comparativ cu luna corespunzătoare a anului anterior. Faţă de luna iunie 2022 indicele câştigului salarial real a crescut cu 4,1%.
– Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat în trimestrul I 2023 a fost de 146.959 persoane, mai mic cu 313 persoane, comparativ cu numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat înregistrat în trimestrul I 2022.
– Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost de 2.347 lei, mai mare cu 263 lei (+12,6%) față de trimestrul I 2022. Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul I 2022, calculat ca raport între indicele pensiei medii de asigurări sociale de stat şi indicele preţurilor de consum a fost de 98,5%.
– Numărul șomerilor înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea forței de Muncă Brașov la data de 31.06.2023 a fost de 6.348 persoane, din care 3.259 femei (51,3%).
– Rata șomajului înregistrată la sfârșitul lunii iunie 2023 a fost de 2,5%, mai mare cu 0,5 puncte procentuale decât în luna iunie 2022.
– Cifra de afaceri din industrie, în semestrul I 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022 a crescut cu 14,5%. Producția industrială în semestrul I 2023, comparativ cu semestrul I 2022, a crescut cu 10,1%. Indicele productivității muncii în semestrul I 2023, comparativ cu semestrul I 2022, a crescut cu 6,2%. În semestrul I 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022, valoarea comenzilor noi din industrie a crescut cu 23,3%.
– Volumul cifrei de afaceri în servicii a scăzut în semestrul I 2023 cu 0,4% față de semestrul I 2022.
– Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul în semestrul I 2023, a crescut cu 3,2% față de semestrul I 2022.
– Valoarea exporturilor pe primele 4 luni ale anului 2023 a crescut cu 15,3%, iar valoarea importurilor a crescut cu 10,2% față de aceeași perioadă a anului anterior.
– Investițiile nete realizate în județul Brașov în trimestrul I 2023, au crescut cu 42,8% față de trimestrul I 2022.
– În perioada ianuarie-iunie 2023 au fost eliberate 686 autorizații de construire, cu 21 mai multe comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
– În trimestrul I 2023 s-au finalizat și s-au dat în folosință 683 locuințe cu 319 mai puține comparativ cu trimestrul I 2022.
– În semestrul I 2023 au fost înregistrați 667.670 turiști, în creștere cu 15,0% comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022.
– În semestrul I 2023, numărul de societăți cu participare străină a scăzut cu 5,1%, iar capitalul social subscris a scăzut cu 83,4%.