Întâlnire cu primarii și secretarii UAT-urilor din județ

Prefectul județului Brașov a invitat astăzi primarii și secretarii unităților administrativ-teritoriale din județ la o ședință de lucru cu următoarea ordine de zi:

– Procedura de convocare a consilierilor locali în ședințe ordinare/extraordinare, prcum și comunicarea actelor administrative către prefect, potrivit noilor reglementări aduse de Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.

– Prezentarea bilanțului pe 2019 în ceea ce privește verificarea legalității actelor administrative adoptate și emise de autoritățile publice locale.

– Organizare pășunat 2020 – termene, posibile conflicte de interese în cazul aleșilor locali, modul de emitere a adeverințelor.

– Prezentarea sistemului de colectare și epurare a apelor uzate din județ și a stadiului proiectelor de extindere a rețelelor de canalizare.

– Demararea acțiunii de verificare a modului de aplicare a prevederilor actelor normative privind Registrul agricol și problemele întâmpinate de conducerile unităților administrative-teritoriale din județ în aplicarea respectivelor acte normative.

– Diverse.

La ședință a participat și președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea. Au fost, de asemenea, prezenți subprefectul județului Brașov, Adrian-Laurențiu Folea, vicepreședintele Consiliului Județean, Adrian Gabor, reprezentanți ai APIA Brașov și SGA Brașov.

La finalul întâlnirii, prefectul Mihai-Cătălin Văsii a solicitat primarilor și secretarilor UAT-urilor să propună, la rândul lor, pentru viitoarele întâlniri, teme de dezbatere generate de problemele apărute în activitatea administrației publice locale din județ.