Întâlnire de lucru pe tema acordării de sprijin material pentru persoanele aflate în situații de risc de deprivare materială sau risc de sărăcie extremă

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi o întâlnire de lucru cu șefii direcțiilor/compartimentelor de asistență socială și/sau a responsabililor cu atribuții de asistență socială din cadrul unităților administrativ-teritoriale din județ. Au participat, de asemenea, subprefectul Lucian Pătrașcu, directorul executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Brașov, Anamaria Mihaela Covaci, și șeful Serviciului Beneficii de Asistență Socială din cadrul AJPIS Brașov, Crina Stejeroiu.

Tema întrunirii a fost reprezentată de prevederile legislative introduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/09.05.2022, privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia.

„În urma discuțiilor pe care le-am avut cu conducerea AJPIS Brașov, am decis să continuăm seria prezentărilor și instructajelor cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, cu precădere atunci când legislația în domeniu suferă modificări, cum este cazul Ordonanței de Urgență apărute în luna mai. Scopul principal este de a ne asigura că la nivelul județului Brașov există o aplicare unitară a prevederilor legale în domeniul asistenței sociale, dar dorim și să răspundem nelămuririlor pe care le au reprezentanții UAT-urilor”, a afirmat prefectul Mihai Cătălin Văsii.

„Am abordat aspectele ce vizează acordarea tichetelor sociale către categoriile de persoane vulnerabile prevăzute de OUG nr. 63/2022, pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, precum și obligațiie ce revin UAT-urilor prin prisma prevederilor legislative introduse de actele normative în domeniu”, a delcarat directorul executiv al AJPIS Brașov, Anamaria Mihaela Covaci.

***

Sprijinul material acordat categoriilor de persoane vulnerabile este asimilat prestațiilor sociale, nu se consideră venit în înțelesul art. 8, alin 1 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, și nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 226/2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare. Contravaloarea măsurii acordate prin intermediul tichetului social pe suport electronic acordat potrivit prevederilor OUG nr. 63/2022 reprezintă venit neimpozabil.

Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute de OUG nr. 63/2022. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări. Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.