Parteneriate cu societatea civilă în lupta antidrog

Instituția Prefectului Județul Brașov, în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog (ANA) – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Braşov, a organizat o masă rotundă la care au fost invitate organizațiile non-guvernamentale din județ care activează în domeniul social. Scopul acestei întâlniri a fost promovarea activității de voluntariat în domeniul combaterii consumului de droguri, în acest sens ANA urmând a încheia protocoale-cadru cu asociațiile/fundațiile care doresc să deruleze proiecte de prevenire a consumului de droguri sau să dezvolte servicii adresate consumatorilor de droguri.

Întrunirea a fost prezidată de prefectul județului Brașov, care a apreciat ca vitală implicarea societății civile în combaterea acestui flagel, ce aduce grave prejudicii societății și care lasă traume fizice și psihice adânci asupra persoanelor consumatoare de substanțe ce dau dependență: ”Instituția Prefectului Județul Brașov a avut în ultimii ani numeroase proiecte în domeniu și a spijinit inițiativele ONG-urilor care au ales să se implice în campanii sociale în domeniul reducerii cererii de droguri. Încheierea de protocoale-cadru între asociații și ANA va permite ulterior lansarea de demersuri în vederea obținerii unor finanțări nerambursabile”.

ONG-urile care doresc să încheie astfel de parteneriate trebuie să depună la secretariatul ANA un dosar cu următoarele documente: o scrisoare de intenție semnată de reprezentantul legal, câte o copie a statutului organizației, a actului constitutiv, a sentinței civile și a certificatului de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, precum și un portofoliu cu proiectele/programele derulate în ultimul an.