Prioritățile Programului „Regiunea Centru 2021-2027”

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a participat astăzi, alături de subprefecții Ambrus Izabella Agnes și Lucian Pătrașcu, de președintele Consiliului Județean, Adrian Ioan Veștea, de senatorul Mihail Veștea, de directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, Simion Crețu, și de europarlamentarul Cristian Bușoi, la cea de-a doua sesiune a conferinței „Finanțări europene 2021-2027. Împreună dezvoltăm regiunea”.
Această sesiune a fost organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Consiliului Județean Brașov, cu sprijinul Instituției Prefectului, și s-a adresat mediului public, fiind prezenți primari și alți reprezentanți ai primăriilor, precum și ai altor instituții publice din județ.
Obiectivul Programului „Regiunea Centru 2021-2027” este ca această regiune să devină mai curată, mai atractivă pentru locuitorii săi și pentru turiști, cu o economie competitivă, bazată pe cunoaștere și inovare, în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie prioritare.
În acest sens, prioritățile programului sunt:
– O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice, pentru o economie inteligentă
– O regiune digitală, prin dezvoltarea serviciilor publice digitale si interoperabilitatea acestora, în vederea îmbunătățirii interacțiunii cu cetățenii și mediul economic, dar în acelasi timp și a îmbunătățirii activității administrațiilor, prin eficientizarea luării deciziilor
– O regiune cu comunități prietenoase cu mediul – vizând creșterea calității vieții locuitorilor din localitățile Regiunii Centru – pe de o parte, prin îmbunătățirea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, iar pe de altă parte prin investiții în infrastructura verde și albastră și în valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor
– O regiune cu mobilitate urbană durabilă, prin modernizarea și decarbonizarea transportului public, stimularea transportului nemotorizat și electric și digitalizarea sistemelor de trafic
– O regiune accesibilă, prin creșterea conectivității zonelor mai puțin dezvoltate și a zonelor izolate la rețeaua TEN-T, precum și prin decongestionarea traficului din marile aglomerări urbane
– O regiune educată – prin susținerea comunităților locale pentru asigurarea accesului egal al copiilor și elevilor la infrastructura și serviciile de îngrijire și educație oferite în unitățile de învățământ de la toate nivelurile, inclusiv prin accesibilizarea infrastructurii
– O regiune cu turism sustenabil, prin punerea în valoare a potențialului cultural, turistic și balnear, dar și creșterea calității infrastructurii și programelor de educație formală și non-formală derulate prin centrele de agrement pentru copii și tineret
– O regiune atractivă – prin dezvoltarea urbană integrată, în funcție de nevoile fiecărei categorii de orașe și municipii, și regenerarea spațiilor urbane. De asemenea, intervențiile au în vedere valorificarea potențialului economic al turismului și al patrimoniului cultural din zonele urbane.
Sumele alocate dezvoltării Regiunii Centru în perioada de programare 2021-2027 se ridică la peste 1,4 miliarde de euro.