Recensământul agricol 2020

Ca țară cu cele mai multe și printre cele mai mici exploatații agricole, România deține circa 33% din numărul total de exploatații agricole din Uniunea Europeană, cu o dimensiune medie de circa 3,6 ha/ exploatație, cu mult mai mică decât dimensiunea medie de la nivelul uniunii, de 16,6 ha/exploatație, importanța rezultatelor recensământului agricol de¬vine evidentă pentru fundamentarea Politicii Agri¬cole Comune care să asigure țării noastre un sector agricol competitiv și durabil.
Datele vor permite urmărirea și a unor indicatori statistici de agri-mediu care măsoară impactul agriculturii asu¬pra mediului. Astfel, se vor putea susține dezbateri cu privire la o serie de politici, inclusiv politica agricolă co¬mună, politica de dezvoltare rurală, politicile de mediu și așa-numitul acord verde.
De asemenea, datele vor contribui la identificarea și afla¬rea răspunsurilor la o gamă largă de probleme structu¬rale care ar putea ajuta la elaborarea politicilor, cum ar fi:
– Cine va face agricultură în viitor având în vedere struc¬tura pe grupe de vârstă a fermierilor?
– Câte femei mai lucrează în agricultură?
– Dispar fermele familiale? Devine agricultura dominată de marile întreprinderi?
– Există o creștere a ponderii agriculturii ecologice?
– Cum influențează agricultura atât în mod pozitiv cât și negativ mediul?
– Cum se schimbă metodele de producție?