Referendum 2019

BIROUL ELECTORAL JUDETEAN NR.8 BRAȘOV

PROGRAM DE FUNCTIONARE 10.00-16.00
TELEFON: 0268412325
FAX: 0268412329
E-MAIL: bejbrasov@bec.ro

Președinte: judecător Alina Camelia TOCANIE, TELEFON: 0733099379

Locţiitor: judecător Daniela BORICEAN

Purtător de cuvânt Claudiu PETRA,  TELEFON: 0723302443

 

Actele normative emise de BEJ Brasov, sunt disponibile aici

Lista sectiilor de votare, pe judete, este disponibila aici

Ordinul privind constituirea Comisiei Tehnice județene Brasov, cu atribuții în coordonarea activităților de organizare este disponibil aici

Actele normative, sunt disponibile aici