Rezultatele verificărilor unităților de învățământ preuniversitar particulare din județul Brașov

Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Colegiului Prefectural s-a aflat, la primul punct, Raportul privind activitatea comisiilor mixte de verificare a unităților de învățământ preuniversitar din județul Brașov în vederea deschiderii in bune condiții a anului școlar 2023/2024, prezentat de prefectul Mihai Cătălin Văsii.
Potrivit acestui raport, comisiile mixte de verificare a unităților de învățământ preuniversitar, constituite prin Ordinul Prefectului nr. 923 din 28.08.2023 au verificat unitățile de învățământ preuniversitar particulare autorizate să funcționeze provizoriu și cele acreditate din județul Brașov, în baza datelor transmise de către Inspectoratul Școlar al Județului Brașov.
Conform datelor transmise, la nivelul județului Brașov sunt înregistrate un număr de 19 astfel de unități școlare.
Pentru verificarea acestor unități, au fost organizate două comisii a câte 5 membri, reprezentanții instituțiilor participante fiind: Instituția Prefectului județul Brașov, Direcția de Sănătate Publică Brașov, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov și Inspectoratul Școlar Județean Brașov.
Au fost verificate următoarele aspecte:
– stadiul pregătirilor pentru deschiderea anului şcolar 2023/2024 în ceea ce privește finalizarea lucrărilor de reabilitare, reparare/renovare, modernizare, termenul estimat pentru finalizare, organizarea activităţii didactice în spaţii improvizate (dacă a fost cazul);
– stadiul igienizării spaţiilor de învăţământ, spațiilor de cazare și de servit masa (dacă este cazul), igienizarea grupurilor sanitare și a spaţiilor de depozitare a diferitelor produse alimentare;
– existența și valabilitatea autorizațiilor de funcționare;
– respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
– existența autorizației de securitate la incendiu și respectarea condițiilor care au stat la baza obținerii acesteia;
– dotarea cu mijloace tehnice de intervenție, precum și funcționarea iluminatului de securitate;
– instalațiile utilitare și de protecție;
– cerințe ale căilor de acces;
– măsurile dispuse pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ și în zonele adiacente (gard împrejmuitor, camere de supraveghere, sisteme de alarmare, asigurarea pazei, etc);
– modul de îndeplinire a prevederilor H.G. nr. 301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
– condițiile igienico-sanitare, conform legislației specifice.
Comisiile au constatat că la data efectuării verificărilor unitățile de învățământ erau pregatite pentru inceperea anului scolar in ceea ce priveste curatenia si igienizarea. Acolo unde este cazul, a fost verificat si cabinetul medical al unității, constatându-se că acesta corespunde cerintelor.
Principalele nereguli constatate si măsuri dispuse:
– obligativitatea unităților de învățământ de a implementa măsurile stabilite prin analiza de risc la securitatea fizică;
– afișarea unor semne de avertizare cu privire la existența sistemelor de supraveghere video;
– înființarea de către unitățile de învățământ a jurnalului de service pentru sistemele tehnice instalate, precum și consemnarea intervențiilor tehnice asupra sistemului;
– extinderea sistemului de supraveghere video astfel încât să acopere toate căile de acces, holuri și seiful (acolo unde este cazul);
– obligativitatea întocmirii sistemului tehnic de alarmare și depunerea acestuia spre avizare la IPJ Brașov;
– obligativitatea efectuării verificărilor periodice la instalația electrică (de legare la pământ);
– obligativitatea efectuării verificărilor periodice la instalația de detectare, semnalizare și alarmare;
Pentru neregulile constatate, comisiile au dispus remedierea acestora fixând termene ce se regăsesc în fiecare proces-verbal.
Sancțiuni contravenționale aplicate:
Având în vedere faptul că Școala Postliceala FEG Education, Făgăraș nu deține autorizația sanitară de funcționare și nu a deținut nici în anul școlar precedent, Direcția de Sănătate Publică Brașov a dispus sancționarea contravențională a unității de învățământ cu suma de 5.000 lei, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 857/2011, art. 3.
Instițutia Prefectului Județul Brașov, va solicita instituțiilor implicate să verifice și să urmărească modul în care unitățile de învățământ respectă termenele trasate în vederea remedierii tuturor situațiilor neconforme constatate.