S-au constituit Comandamentele Județene pentru perioada Sărbătorilor de Iarnă

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefectul Ambrus Izabella Agnes, ședința Colegiului Prefectural, având următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea Raportului privind verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare din județul Brașov.
2. Prezentarea și aprobarea proiectului de hotărâre a Colegiului Prefectural, privind constituirea Comandamentului Judeţean pentru asigurarea stării de sănătate a populaţiei în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2022.
3. Prezentarea și aprobarea proiectului de hotărâre a Colegiului Prefectural, privind constituirea Comandamentului Județean pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale în legătură cu recoltarea, transportul, prelucrarea, comercializarea materialelor lemnoase şi a pomilor de Crăciun 2022.

1. Câteva repere din Raportul privind verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare din județul Brașov, prezentat de directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov, Mihai Uță:
Construcţiile hidrotehnice și sectoarele cursurilor de apă verificate au fost următoarele :
– Regularizare pârâu Bârsa la Zărnești și Zărnești-Hălchiu
– Regularizare pr. Ghimbășel la Râșnov
– Îndiguire pr.Homorod-Ciucaș, sector Dumbrăvița-Hălchiu-Feldioara
– Amenajare pr.Ghimbășel pt. apărare inundații Cristian-Ghimbav
– Regularizare pârâu Hamaradea la Vlădeni
– Apărare inundaţii Tărlung la Teliu și regularizare Tărlung la Teliu
– Combatere inundații râul Olt și afluenți, sector Sânpetru-Racoș (com. Hărman, Bod, Feldioara, Măieruș)
– Regularizare-îndiguire Bârsa la Hălchiu – Bod
– Regularizare-îndiguire Ghimbășel la Bod
– Regularizare Ghimbășel la Stupini
– Regularizare Timișul Sec la Dârste
– Acumulare nepermanentă Valea Cetății, pârâul Valea Cetății (Răcădău)
– Acumulare Hamaradea-Holboșel, pr. Homorod (Ciucaș)
– Amenajare piscicolă Dumbrăvița, pr. Homorod (Ciucaș)
De asemenea, pe parcursul deplasărilor în teren s-au efectuat verificări, prin sondaj, la unele unități administrativ-teritoriale ( ex. U.A.T. Prejmer, Bod, Vulcan).
Participanți la acțiunile de verificare au fost reprezentanți ai următoarelor instituții :
– Instituţia Prefectului județului Braşov – Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov
– Consiliul Județean Brașov
– Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov
– Garda Forestieră Brașov
– Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială Î.F. Brașov
– Administraţia Naţională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Olt
– Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov
– Comitetele locale pentru situații de urgență din unitățile administrativ-teritoriale verificate prin sondaj
Concluziile comisiei la finalizarea acțiunii de verificare a construcțiilor hidrotehnice:
– În sectoarele verificate s-a constat că liniile de apărare sunt continui (excepție făcând digul de pe malul drept al pârâuluiTărlung la Teliu și dig mal stâng pr.Homorod- Ciucaș la Dumbrăvița), barierele sunt înlocuite permanent datorită sustragerii, subtraversările prin diguri sunt funcționale. Există porțiuni cu vegetație lemnoasă abundentă.
– La digul de pe pr. Homorod (Ciucaș) din zona aval de localitatea Satu Nou (com.Hălchiu) au fost efectuate lucrări de consolidare a malurilor în zonele ce puneau în pericol continuitatea liniilor de apărare (în urma eroziunilor profunde apărute după viituri). În această zonă (sector loc. Satu Nou – Feldioara), mai există porțiuni cu eroziuni ale ambelor maluri, pe o lungime totală de circa 200 m.l. În unele locuri eroziunile se apropie la circa 5 m de dig.
– La digul de pe pr. Ghimbășel din municipiul Brașov (cartier Stupini) au fost efectuate lucrări de punere în siguranță a digului, consolidări mal și tăieri vegetative.
– Pe pr. Bârsa în amonte de confluența cu râul Olt s-au constatat eroziuni active pe ambele maluri, pe lungime totală de cca. 900 m.l, precum și adânciri ale talvegului. Eroziunile se apropiau în unele zone până la 5-10 m de dig. De asemenea, s-a constatat circulația animalelor pe dig (mal stâng) și organizarea unei stâne în zona de protecție.
– La lucrarea hidrotehnică „Combatere inundații râu Olt și afluenți sector Sânpetru-Racoș” s-au constatat eroziuni ale malului stâng în zona Ariușd – Arini pe o lungime totală de cca. 700 m.l.
– În zona digurilor de pe pr. Homorod (Ciucaș) la cca. 200 m în amonte de limita localității Dumbrăvița a fost identificată o ruptură a digului pe malul stâng, de cca. 4 m lățime și 4 m adâncime, și o tasare de cca. 0,5 m adâncime a digului mal drept datorită circulației (neautorizate) cu utilaje/vehicule. De asemenea, pe malul drept, în zonă gării CF Dumbrăvița, proprietarul unei locuințe și teren de la limita localității, limitrof cursului de apă și lucrării hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor (dig), a efectuat lucrări de împrejmuire, cu fundație de beton, pe coronamentul digului și pe taluzul acestuia.
– Echipamentele subtraversărilor prin dig sunt funcționale și bine întreținute pe toate sectoarele cursurilor de apă verificate.
– Din cauza lipsei de personal și a altor activități specifice de exploatare a construcțiilor hidrotehnice și gospodăririi apelor, în anul 2022 s-au efectuat doar măsurători topometrice ale digurilor, în vederea intabulării construcțiilor hidrotehnice.
Comisia a verificat prin sondaj punctele critice de pe cursurile de apă, constatând că pe pârâul Ghimbășel, în zona Cristian-Ghimbav, există vegetație abundentă și unele mici eroziuni pe ambele maluri. În zona comunei Vulcan, pe pârâul Bârsa, în aval de podul de pe DJ 112 B s-au constatat eroziuni de mal drept pe circa 200 m.l., precum și subspălare prag aval pod. Vegetație abundentă s-a constatat și pe unele porțiuni ale pr. Hamaradea la Vlădeni și Homorod (Ciucaș) sector Vlădeni-Satu Nou.
2. Colegiul Prefectural a aprobat, în unanimitate, hotărârea privind constituirea Comandamentului Judeţean pentru asigurarea stării de sănătate a populaţiei în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2022, în următoarea componență: directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov, Claudia Bularca, directorul executiv al Direcţiei Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor Brașov, Irina Holerga, și comisarul-șef adjunct al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Braşov, Nicolae Bărdaș.
Comandamentul Judeţean pentru asigurarea stării de sănătate a populaţiei în Perioada Sărbătorilor de larnă 2021 va acționa în perioada 01.12.2022-01.01.2023, având ca obiectiv general prevenirea apariţiei unor situaţii cu implicaţii sociale imprevizibile, asigurarea stării de sănătate și protecția cetățeanului în relațiile comerciale, precum și prevenirea apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioada sărbătorilor de iarnă. Obiectivele ce vor fi supuse controlului sunt: piețe agroalimentare, târguri și oboare, supermarketuri, magazine alimentare, unități de alimentație publică (fast-food-uri, baruri, restaurante), pensiuni agroturistice, cabane, hoteluri.
3. Colegiul Prefectural a aprobat, în unanimitate, hotărârea privind constituirea și activitatea Comisiei Mixte pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale în legătură cu recoltarea, transportul, prelucrarea, comercializarea materialelor lemnoase şi a pomilor de Crăciun, în următoarea componență: şeful Inspectoratului de Poliție Judeţean Braşov, chestor de Poliție Valentin Flucuș, inspectorul-șef al Gărzii Forestiere Braşov, Sandu-Ioan Mihalte, inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Braşov, col. Cristian Paliștan, comisarul-șef al Comisariatului Judeţean Brașov al Gărzii Naţionale de Mediu, Mircea Paraschiv, directorul Direcției Silvice Brașov, Ioan Dănuț Runceanu, și administratorii fondurilor forestiere din județul Brașov.
Comisia va activa în perioada 01.12.2022-25.12.2022.