Ședință a Colegiului Prefectural

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefectul Lucian Pătrașcu și de vicepreședintele Consiliului Județean, Constantin Todorică Șerban, ședința Colegiului Prefectural, având următoarea ordine de zi:

  1. – Prezentarea, de către Instituția Prefectului Județul Brașov, și propunerea spre aprobare a Programului pentru asigurarea ordinii publice și a stării de sănătate a populaţiei în perioada sezonului estival 2022;
  2. – Prezentarea, de către Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov, a proiectului Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Brașov pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor în perioada 2022-2022.

 

  1. Program pentru asigurarea ordinii publice și a stării de sănătate a populaţiei

în perioada sezonului estival 2022

Nr. crt. Măsură Responsabili
1 Menținerea ordinii și siguranței publice pe traseele turistice adiacente stațiunilor montane Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Nicolae Titulescu” Brașov

Inspectoratul de Poliție Județean Brașov

2 Prevenirea și combaterea infracțiunilor și a indisciplinei în trafic, precum și diminuarea riscului  producerii de accidente rutiere Inspectoratul de Poliție Județean Brașov
3 Asigurarea fluenţei circulaţiei rutiere pe drumurile publice Inspectoratul de Poliție Județean Brașov
4 Supravegherea activităţii operatorilor economici din turism și a unităților de alimentație publică din județul Brașov Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţia de Sănătate Publică

 

Pentru realizarea măsurilor cuprinse în program, prin Ordin al Prefectului vor fi constituite următoarele comisii mixte:

Comisia pentru  asigurarea ordinii şi liniştii publice pe teritoriul judeţului Braşov în perioada sezonului estival – constituită din reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Județean Brașov și Inspectoratului de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu” Brașov.

Comisia de control pentru supravegherea activităţii operatorilor economici din turism și a unităților de alimentație publică din județul Brașov – constituită din reprezentanţi ai următoarelor instituţii: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ”Nicolae Titulescu” Braşov şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean  Braşov.

Instituțiile membre vor desfășura verificări pe ariile proprii de competență, urmând ca la finalul sezonului estival, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, să informeze Instituţia Prefectului Judeţul Braşov, cu privire la activitățile de control derulate, constatările efectuate și măsurile de remediere dispuse.

  1. Proiectul Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Brașov pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor în perioada 2022-2026 este disponibil aici:

https://bv.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/27/2022/06/antidrog.pdf