Ședință a Colegiului Prefectural

Prefectul Mihai Cătălin Văsii a prezidat astăzi ședința Colegiului Prefectural, care a avut pe ordinea de zi prezentarea, de către directorul executiv al Casei Județene de Pensii Brașov, Diana Itu, a  Raportului privind activitatea acestei instituții în anul 2021.
Câteva repere din acest raport:

Casa Județeană de Pensii Brașov gestionează servicii pentru un număr mediu de 159.470 beneficiari, 248.297 de salariați și 1.358 persoane asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare facultativă.
Raportând aceste cifre la populația județului Brașov, de 638.707 de persoane, se constată ca 64,06 % din populația județului beneficiază de serviciile CJP Brașov.
Din cei 159.470 de beneficiari, 150.077 sunt pensionari din sectorul de stat (din care 4.286 beneficiari de pensii comunitare și 1.022 beneficiari pensii de agricultor), iar 9.393 sunt beneficiari de legi speciale.
Personalul Serviciului Comunicare si Relatii Public din cadrul CJP Brașov, prin intermediul celor 4 ghișee, a preluat, verificat și înregistrat pe parcusul anului 2021 un număr total 73.957 de cereri (în medie 292 cereri/zi lucrătoare), adresate Casei Județene de Pensii de către persoane fizice și persoane juridice.
În perioada de referință, personalul Serviciului Comunicare si Relatii Publice a asigurat preluarea, în medie, a unui număr de 60 de apeluri telefonice/zi, la numărul special destinat acestei activități.
Informațiile solicitate telefonic au avut ca obiect, în general, data plății pensiilor/indemnizațiilor, obținerea de informații privind documentele necesare obținerii drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010, etc.
În ceea ce privește activitatea de stabilire a prestațiilor, în perioada 01.01.2021-31.12.2021 au fost înregistrate un număr de:
10.452 cereri de înscrieri noi;
11.213 cereri de recalculare a pensiei;
2.209 cereri de trecere la pensia pentru limita de vârstă.
În perioada: 01.01.2021 – 31.12.2021 s-au înregistrat 3.556  dosare privind pensia comunitară, din care:
2.584 dosare înregistrate pentru emiterea deciziei;
972 solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare.
Numărul dosarelor de pensie comunitară soluționate în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021: 4.778, din care:
dosare din 2017 – 132;
dosare din 2018 – 777;
dosare din 2019 – 769;
dosare din 2020 – 1.402;
dosare din 2021 – 1.698.
Referitor la cumpărarea vechimii până la 6 ani retroactiv:
În perioada 01.01.2021- 31.12.2021 au fost încheiate 422 de contracte în valoare totală de 5.228.152 lei, din care 4.435.380 lei au fost deja achitați.
Referitor la eliberarea adeverințelor privind stagiul de cotizare:
În perioada 01.01.2021-31.12.2021 CJP Brașov a eliberat un număr de 16.937 adeverințe privind stagiul de cotizare pentru public, CJP Brașov, precum și pentru instituțiile similare din țară, aproximativ 14.000 adeverințe emise prin aplicația EPBAS-SICA și 2.000 adeverințe prin aplicația SICA.
Referitor la certificarea vechimii asiguraților care au lucrat în UE, prin eliberarea formularului E 205:
În perioada 01.01.2021-31.12.2021 CJP Brașov a analizat și soluționat 836 de dosare privind certificarea vechimii persoanelor care au realizat stagii de cotizare în state ale Uniunii Europene.
Evidența accidentelor de muncă și a bolilor profesionale
În perioada 01.01.2021-31.12.2021, au fost înregistrate în baza de date 289 accidente produse, din care 191 accidente de muncă produse pe raza județului Brașov, angajatorul având sediul social în județul Brașov, 25 accidente de muncă produse pe raza județului Brașov, angajatorul având sediul social în alte județe, 36 accidente în afara muncii și 37 de accidente ușoare.
În perioada 01.01.2021-31.12.2021, secțiile de medicina muncii ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov au avut suspendată activitatea, din cauza pandemiei de Covid-19, drept urmare nu au fost declarate cazuri noi de boli profesionale.
Decontări ale prestațiilor și serviciilor de asigurare pentru cazurile  înregistrate ca  accidente de muncă: 2.039.837,7 lei, din care
1.069.794 lei – restituire indemnizații de concediu medical angajatorilor
543.887,65 lei – plăți prestații pentru lucrătorii migranți
311.188,05 lei pentru reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă
64.788 lei – despăgubiri în caz de deces
50.180 lei – compensații pentru atingerea integrității
Activitatea de expertiză medicală
Activitatea desfășurată în anul 2021 la cele 4 cabinete de expertiză medicală din cadrul Compartimentului de Expertiză Medicală, precum și la Comisia Regională de Contestații din cadrul CJP Brașov (care cuprinde județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Prahova și Sibiu):
Expertizări medicale – 8.771 cazuri;
Dosare în evidență – 7.091 cazuri;
– din care nerevizuibile – 679 cazuri;
Cazuri noi expertizate – 601;
– din care respinse – 113 cazuri;
Cazuri revizuite – 4.105 cazuri;
– din care apte de muncă – 57 cazuri;
Număr avize de prelungire a concediilor medicale – 1.449 cazuri.
Activitatea de valorificare a biletelor de tratament
În anul 2021 la CJP Brașov au fost înregistrate 4.064 cereri. Numărul biletelor de tratament repartizate a fost de 2.746, fiind valorificate 2.327, atingându-se un grad de valorificare de 84,74%. Gradul de valorificare a biletelor de tratament a fost mai scăzut din cauza nevaccinării si a stării de alertă declarate din cauza pandemiei de COVID-19.