Ședință a Colegiului Prefectural

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefectul Lucian Pătrașcu, ședința Colegiului Prefectural, având pe ordinea de zi prezentarea Raportului de activitate pe anul 2021 al Gărzii Forestiere Brașov, de către inspectorul-șef al instituției, Sandu-Ion Mihalte.
Raza de competență a Gărzii Forestiere Brașov include pădurile și fondurile cinegetice amplasate în județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.
Din cele 6,61 milioane de hectare cât însumează suprafața fondului forestier național, Gărzii Forestiere Brașov îi sunt arondate 1,06 milioane de hectare (adică aproximativ 16%), administrate de 85 de ocoale silvice, dintre care 37 de stat.
Raportate la suprafețele celor cinci județe, procentajele de păduri sunt următoarele:
Brașov: 38,3%
Covasna: 46,3%
Harghita: 39,8%
Mureș: 32,5%
Sibiu: 37,3%.
Gărzii Forestiere Brașov îi sunt arondate, de asemenea, 234 de fonduri cinegetice însumând circa 2,6 milioane de hectare.
În ceea ce privește amenajarea pădurilor, Garda Forestieră Brașov a avut, în perioada de referință, 52 de participări la Conferințe I de amenajare, 25 de participări la recepții de teren ale lucrărilor de amenajare a pădurilor, 109 participări la Conferințe II de amenajare, 89 de documentații pentru modificarea prevederilor amenajamentelor silvice aprobate, verificate pe teren, a emis 67 de avize pentru modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și 138 decizii de aprobare a depășirii posibilității de produse principale.
Au fost emise 5 decizii și avize pentru scoaterea definitivă din fondul forestier a unei suprafețe totale de 10,15 hectare, fiind, totodată, introduse în fondul forestier 41,65 hectare ce urmează a fi împădurite.
Comparativ cu anul 2020, suprafața arboretelor virgine a crescut cu 20%, ajungând la 3.464,09 hectare, iar suprafața arboretelor cvasivirgine a crescut cu 146%, ajungând la 5.456,31 hectare.
Pe parcursul anului 2021, la Garda Forestieră Brașov s-a depus spre verificare și avizare un studiu de fundamentare pentru includerea unor noi arborete în Catalogul pădurilor virgine şi cvasivirgine din România. Prin Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură nr. 104/11.11.2021 s-a aprobat introducerea în Catalog a unei suprafețe totale de 2.592,79 ha, din care 2.006,83 ha păduri cvasivirgine, respectiv 585,96 ha păduri virgine.
Către Garda Forestieră Brașov au fost înaintate spre verificare 2.711 acte de punere în valoare (APV), ca urmare a apariției produselor accidentale, volumul total al arborilor afectați fiind de cca. 806.000 m3 (o scădere de 69% față de anul anterior). În anul 2021 s-au verificat 1.382 APV, adică 51% din numărul total de APV întocmite pentru punerea în valoare a produselor accidentale.
Prin programul de împăduriri aferent anului 2021, față de o suprafață programată de 2.016,30 hectare, s-a împădurit o suprafață de 2120,41 hectare, dintre care 651,68 hectare în județul Brașov.
În cursul anului 2021, Garda Forestieră Brașov a emis 1.607 decizii privind constatarea și evaluarea pagubelor produse de speciile de vânat culturilor agricole și animalelor (din care 137 decizii în județul Brașov), valoarea totală aprobată a acestor pagube fiind de 4.191.361 lei (din care 462.276 lei în județul Brașov). 1.567 decizii, cu o valoare a pagubelor de 4.072.745 lei, au fost emise pentru specia urs (134 decizii, cu valoare de 431.966 în județul Brașov).
În anul 2021, personalul cu atribuții de control pe linie de regim silvic din cadrul Gărzii Forestiere Brașov a desfășurat un număr de 1.730 acțiuni care au vizat, direct sau indirect, aspecte privind respectarea regimului silvic în ceea ce privește administrarea fondului forestier, valorificarea, comercializarea, proveniența și circulația materialelor lemnoase. În urma acestor controale au fost constatate 40 de fapte cu caracter infracțional (7 în județul Brașov) și 228 contravenții (78 în județul Brașov); s-a constatat că 1.391 mc de masă lemnoasă a fost tăiată ilegal (146 mc în județul Brașov) și s-a dispus confiscarea a 9.408 mc de masă lemnoasă (266 mc în județul Brașov.
Pe raza de activitate a Gărzii Forestiere Brașov, în anul 2021 a fost regenerată natural/artificial o suprafață de 2.120 ha, în lucrările de regenerare artificială fiind folosiți circa 5,4 milioane puieți din diferite specii forestiere.