Ședință a Colegiului Prefectural

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefectul Lucian Pătrașcu, ultima ședință din acest an a Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Brașov pe anul 2021, prezentat de directorul executiv al acestei instituții, Ruxandra Ștefan;
2. Indicatori privind situația economică a județului Brașov, situație prezentată de prefectul Mihai Cătălin Văsii.
***
1. Câteva repere din activitatea Direcției Județene pentru Cultură Brașov pe anul 2021:
Au fost analizate 435 dosare în cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 2 din care: 266 dosare avizate favorabil, 34 de avize nefavorabile, reveniri în cazul a 132 de dosare, 3 dosare fiind trimise către Comisia Națională a Monumentelor Istorice
162 de dosare pentru care s-au emis acorduri în baza Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
8 inspecţii teren pentru verificarea documentaţiei cu situaţia din teren
9 sesizări către Poliţia Locală, pentru lucrări neautorizate sau
nerespectarea avizului.
24 de avize favorabile la solicitări exploatări minerale.
În baza Legii 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, au fost eliberate 46 de preempţiuni privind vânzarea unor imobile monumente istorice pentru care Direcția Județeană pentru Cultură nu şi-a exercitat dreptul asupra acestora; conform art. 4, alin ( 8) dreptul de preempţiune al statului se transferă către autorităţiile publice locale.
22 obligaţii de folosinţă a monumentului istoric.
În Parteneriat cu Fundaţia Monumentelor Istorice Braşov, în anul 2021 au fost finalizate, cu finanţare din bugetul local al municipiului Brașov, anvelopele a 3 clădiri:
– Michael Weiss nr.37- reabilitare acoperiş şi faţadă
– Michael Weiss nr.35 reabilitată complet fațada, cu reconstituirea tuturor elementelor decorative de fațadă și ancadramentelor ferestrelor.
– Poarta Schei nr. 18 – reabilitare acoperiş, faţadă, reconstituirea tuturor elementelor decorative.
În perioada de referință, Direcția Județeană pentru Cultură Brașov a emis un număr de 41 certificate de export bunuri culturale mobile, din care 36 certificate de export definitiv și 5 certificate export temporar (tablori, costume, instrumente muzicale, icoane etc. )
În anul 2021 s-au predat circa 85 de obiecte (inele, brățări, săbii, vârfuri de săgeți, fragmente de harnașament, fibule, monede, etc.) provenite din descoperiri arheologice întâmplătoare, efectuate de persoane fizice deținătoare de autorizații detectoare metale. Una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din județul Brașov, care a fost predată Direcției Județene pentru Cultură, a avut loc în luna decembrie 2021, autorul fiind un căutător amator, dl. Adrian Chițea. Este vorba de un grup de podoabe, respectiv trei brațări dacice (datate sec. I î.Chr.), realizate din argint, descoperite pe teritoriul localității, Lupșa, (comuna Hoghiz), zona Pădure. Brățarile sunt în stare foarte bună de conservare, fiind întregi, cu decor deosebit și reprezintă o descoperire arheologică foarte importantă, mai ales prin plastica protoamelor antropomorfe și raritatea artefactelor identificate pe teritoriul județului nostru.

2. Prezentând indicatorii referitori la situația economică a județului Brașov, prefectul Mihai Cătălin Văsii a mulțumit Direcției Județene de Statistică și a făcut precizarea că datele vizând întregul an 2022 vor fi disponibile la începutul anului viitor.
* În perioada ianuarie-august 2022, balanța comercială a județului Brașov a fost excedentară. Față de aceeași perioadă a anului precedent, valoarea exporturilor a crescut cu 16%, iat valoarea importurilor a crescut cu 13,1%. Excedentul comercial FOB-CIF a fost în valoare de 189,3 milioane de euro.
* Ponderea principală în structura de produse exportate din județul Brașov este reprezentată de mașini, aparate și echipamente electrice (40,5%), mijloacele de transport (24,2%) și metalele comune (14,9%). La import, ponderea principală o reprezintă mașinile, aparatele și echipamentele electrice ((36,1%), materialele plastice, cauciucul și articolele din acestea (8,8%) și mijloacele de transport (8,4%).
* Principalele țări partenere ale județului Brașov în comerțul exterior sunt:
– la export – Germania (39%), Spania (6%), Italia (5,6%), Polonia (5,2%) și Franța (4,8%).
– la import: Germania (33,9%), Italia (9,6), China (6,5%), Franța (5,3%), Polonia (3,95%).
* Județul Brașov are cea mai mare pondere (33%) din Regiunea Centru la exporturi, fiind urmat de Alba (25%), Sibiu (24,2%), Mureș (11%), Covasna (3,9%) și Harghita (2,9%).
În ceea ce privește volumul exporturilor, județul Brașov se clasează pe locul al 4-lea la nivel național (pondere 4,6%), după București (19,8%), Timiș (9%) și Argeș (6,7%).
Referitor la volumul importurilor, județul Brașov se clasează pe locul al 8-lea la nivel național (pondere 3,2%), după București (31,6%), Ilfov (9%), Timiș (6,5%), Argeș (3,8%), Constanța (3,7%), Prahova (3,4%) și Cluj (3,3%).
* În perioada ianuarie-octombrie 2022, valoarea comenzilor noi din industria județului Brașov a crescut cu 19,5% față de aceeași perioadă a anului precedent. În luna octombrie 2022, față de octombrie 2021, valoarea comenzilor noi din industria județului a crescut cu 28,2%.
* În perioada ianuarie-octombrie 2022, județul Brașov s-a situat pe locul al 2-lea la nivel național în privința numărului de sosiri ale turiștilor (pondere 11,9%) și de înnoptări (pondere 10,1%). Față de aceeași perioadă a anului 2021, numărul de sosiri ale turiștilor în structurile turistice de cazare din județ a crescut cu 15,5% (991.540 sosiri în ianuarie-octombrie 2022, față de 858.847 sosiri în ianuarie-octombrie 2021)
* Județul Brașov ocupă locul 1 în cadrul Regiunii Centru în privința numărului de sosiri ale turiștilor, cu o pondere de 46,7%, urmat de Sibiu (17,6%), Mureș (16,7%), Alba (7,2%), Covasna (6,3%), Harghita (5,5%).
* Principalele țări din care provin turiștii străini înregistrați în județul Brașov în perioada ianuarie-octombrie 2022 sunt: Israel (12.375 persoane), Germania (11.091 persoane), SUA (6.552 persoane), Regatul Unit (6.186 persoane), Republica Moldova (5.962 persoane), Polonia (4.787 persoane).