Ședință a Colegiului Prefectural

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefecții Ambrus Izabella Agnes și Lucian Pătrașcu, ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea și propunerea spre aprobare a Programului pentru asigurarea ordinii publice și a stării de sănătate a populaţiei în perioada sezonului estival 2023 – proiect de hotărâre prezentat de către Instituția Prefectului Județul Brașov.
2. Informare din partea Direcției de Sănătate Publică Brașov privind starea de sănătate a populației din județ, investiții în reabilitări de unități sanitare și situația medicilor de familie din mediul urban și rural
3. Diverse.
***
1. Membrii Colegiului Prefectural au aprobat Programul pentru asigurarea ordinii publice și a stării de sănătate a populaţiei în perioada sezonului estival 2023, care cuprinde măsuri privind:
– Menținerea ordinii și siguranței publice pe traseele turistice adiacente stațiunilor montane
– Prevenirea și combaterea infracțiunilor și a indisciplinei în trafic, precum și diminuarea riscului producerii de accidente rutiere
– Asigurarea fluenţei circulaţiei rutiere pe drumurile publice
– Supravegherea activităţii operatorilor economici din turism și a unităților de alimentație publică din județul Brașov.
Pentru realizarea măsurilor cuprinse în acest program, prin Ordin al Prefectului vor fi constituite următoarele comisii mixte:
– Comisia pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice pe teritoriul judeţului Braşov în perioada sezonului estival – constituită din reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brașov și Inspectoratului de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu” Brașov
– Comisia de control pentru supravegherea activităţii operatorilor economici din turism și a unităților de alimentație publică din județul Brașov – constituită din reprezentanţi ai următoarelor instituţii: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brașov, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţia de Sănătate Publică, precum și Inspectoratul de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu” Braşov şi Inspectoratul de Poliţie Județean Braşov, după caz.
Instituțiile membre ale acestor comisii vor desfășura verificări separat, pe ariile proprii de competență, urmând ca la finalul sezonului estival, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, să informeze Instituţia Prefectului Judeţul Braşov, cu privire la activitățile de control derulate, constatările efectuate și măsurile de remediere dispuse.

2. Cele mai importante repere din informarea privind starea de sănătate a populației din județ, investiții în reabilitări de unități sanitare și situația medicilor de familie din mediul urban și rural din județul Brașov, prezentată de directorul executiv al DSP Brașov, dr. Claudia Elena Bularca:
– În județul Brașov funcționează 14 spitale publice și 14 spitale private.
– Există 218 farmacii (164 în mediul urban și 54 în mediul rural), 18 puncte farmaceutice în mediul rural, 16 policlinici, și 23 laboratoare medicale.
– În anul 2022 în județul Brașov s-au înregistrat 6868 nașteri și 7193 decese, sporul natural fiind de -325, situație mai bună decât cea înregistrată în 2021, când sporul natural a fost de -1502.
– Principalele cauze de deces în anul 2022 au fost bolile aparatului cardiovascular (3514 cazuri), tumorile (1509), bolile aparatului respirator (523) și bolile aparatului digestiv (401).
– Investiții în reabilitarea unităților sanitare au fost efectuate în 2022 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbarcea” Brașov, Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, Spitalul Orășenesc Zărnești.
– În privința asistenței medicale primare, în județul Brașov există 298 de medici de familie (233 în mediul urban și 65 în mediul rural), întregistrându-se un deficit de 41 medici de familie (17 în mediul urban și 24 în mediul rural)
– Există 12 comune fără medic de familie: Augustin, Beclean, Bunești, Cața, Cincu, Crizbav, Holbav, Lisa, Sâmbăta de Sus, Șoarș, Ticuș, Ungra, cu observația că în Cața, Cincu, Crizbav, Holbav și Ungra s-au deschis puncte secundare de lucru ale medicilor de familie.
– Asistent medical comunitar există în comunele Budila, Cața, Hoghiz, Măieruș și Ucea.
– Este în derulare un proiect pentru înființarea a trei Centre comunitare integrate, în Jibert. Părău și Teliu.
– În județ funcționează 10 centre de permanență. Este în faza de aprobare, la Ministerul Sănătății, operaționalizarea încă a unui centru de permanență, în comuna Sânpetru.

3. Prefectul Mihai Cătălin Văsii a prezentat succint o informare de la Direcția Județeană de Statistică, privind evoluția în domeniul turismului în județ în perioada ianuarie-aprilie 2023. Astfel, județul Brașov s-a situat pe locul al II-lea la nivel național în privința numărului de sosiri, cu ponderea de 13,0%. În structurile de primire turistică, în perioada menționată, au fost înregistrați 430.691 turişti (91,2% români şi 8,8% străini), în creștere cu 15,6%, comparativ cu aceeași perioada din anul 2022.
Cel mai mare indice de utilizare netă a locurilor de cazare turistică s-a înregistrat la hoteluri (34,3%).