Ședință a Colegiului Prefectural

Prefectul Mihai Cătălin Văsii și subprefectul Ambrus Izabella Agnes au prezidat astăzi ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea Poliției de Frontieră Română și a Sectorului Poliţiei de Frontieră Aeroport Brașov
2. Prezentarea Raportului privind rezultatele acțiunilor de verificare efectuate de Comisia mixtă de control a centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și celor destinate copiilor de pe raza judeţului Braşov.
1. Câteva repere din prezentarea susținută de comisar-șef de Poliție Ovidiu Imbre, șeful Sectorului Poliţiei de Frontieră Aeroport Brașov:
– lungimea totală a frontierelor României este de 3149,7 km, din care 2070,5 km reprezintă frontieră externă a Uniunii Europene
– Poliția de Frontieră Română asigură: respectarea regimului juridic al frontierei de stat a României; realizarea controlului de frontieră în punctele de trecere a frontierei; prevenirea și combaterea criminalităţii transfrontaliere şi a migraţiei ilegale; controlul trecerii prin punctele de trecere a frontierei, a armelor, munitiilor, substanțelor explozive și a substanțelor toxice ori radioactive; aplicarea prevederilor tratatelor, convențiilor şi acordurilor în domeniu; menţinerea ordinii publice în punctele de trecere a frontierei; constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor contravenționale, potrivit legii; realizarea expertizei documentelor, prin specialişti proprii.
– Sectorul Poliţiei de Frontieră Aeroport Brașov este deservit de 17 angajați, care asigură prima și a doua linie de control. Prima linie de control înseamnă: control minimal pentru cetăţenii UE, control amănunţit pentru terţi; autenticitatea documentelor de identitate; verificarea în bazele de date. A doua linie de control presupune verificări suplimentare, care pot fi efectuate într-un loc special, separat de locul în care sunt verificate toate persoanele (prima linie).
2. Prefectul Mihai Cătălin Văsii a prezentat și în cadrul Colegiului Prefectural Raportul privind rezultatele acțiunilor de verificare efectuate de Comisia mixtă de control a centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și celor destinate copiilor de pe raza judeţului Braşov.
În acest context, prefectul județului s-a referit la propunerile privind îmbunătățirea legislației din domeniu, formulate atât de instituțiile de control, cât și de cele mai semnificative entități ce oferă servicii sociale în județul Brașov, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția de Asistență Socială Brașov.
Între aceste propuneri, care au fost centralizate de Instituția Prefectului și transmise Secretariatului General al Guvernului și Ministerului Afacerilor Interne, figurează:
– Modificarea Legii nr. 197/2012, privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, în ceea ce privește licența provizorie, în sensul în care la cerere să fie atașate toate autorizațiile necesare funcționarii centrului rezidențial (în prezent sunt cazuri în care centrele nu dețin autorizațiile necesare și se bazează pe faptul că le obțin ulterior, până expiră licența)
– Să se acorde licența provizorie cu valabilitate 1 an (sau până la întocmirea de către inspectorii sociali a raportului cu propunerea de acordare/retragere a licenței)
– Pentru acordarea licenței definitive să se facă un singur control/raport de evaluare, finalizat cu propunerea de acordare/retragere a licenței (astfel se scurtează perioada de risc)
– Interzicerea situațiilor în care se solicită succesiv licențe provizorii pentru același tip de serviciu social, pentru aceeași organizație/furnizor de servicii sociale și/sau membrii fondatori. La a treia retragere consecutivă a licenței provizorii să existe inclusiv obligația de a plăti cu titlu de despăgubire/daune interese suma de 15.000 de lei (reprezentând de fapt cheltuielile statului cu deplasarea și plata inspectorilor sociali implicați în această activitate).
– Introducerea de atribuții de închidere a centrelor, în cazul în care se constată că este pusă în pericol viața și siguranța beneficiarilor. Atribuțiile să fie acordate atât inspectorilor sociali (pe modelul ANPC și DSP), cât și directorului executiv AJPIS. Constatarea că viața și siguranța beneficiarilor este pusă în pericol să reiasă fie din controalele inspectorilor sociali, fie din controalele echipei mixte constituită prin ordin de prefect și formată din reprezentanți ai AJPIS, DSP, ANPC, IPJ.
– Elaborarea unei proceduri clare privind modul de închidere a unui centru rezidențial: atât pe loc, în timpul controlului, cât și în alte situații în decurs de X zile de la data constatării și emiterii deciziei de închidere a centrului.
– Modificarea Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, prin stabilirea unor criterii clare prin care se poate identifica furnizarea de servicii sociale în cazul în care o persoană fizică sau juridică are în îngrijire/întreținere persoane vârstnice sau cu dizabilități, cu sau fără licență (pentru a evita situațiile în care anumite entități „fentează” legea și nu recunosc că furnizează servicii sociale pentru a nu intra sub incidența legilor speciale).
– Certificatul de integritate comportamentală să fie trecut ca cerință obligatorie pentru toți angajații/voluntarii centrelor, indiferent de tipul de serviciu social sau categoria de beneficiari (așa cum este prevăzut pentru centrele de copii).
– Emiterea de către Ministerul Sănătății a unui ordin cu reglementări specifice pentru centre rezidențiale de vârstnici, adulți cu dizabilități și copii
– Modificarea legislației astfel încât, pentru centrele rezidențiale, analizele alimentelor din punct de vedere microbiologic și fizico-chimic să fie cu titlu gratuit și specificate în ordin.Exemple de tarife practicate în prezent:
* analiza microbiologică pentru mâncare (supe, ciorbe, etc ) prețul este de 321,3 lei
* analiza microbiologică pentru apă 117,8 lei
* teste de sanitație 80,92 lei
– Corelarea și armonizarea legislației tuturor instituțiilor abilitate (DSP, DSVSA, ISU, CJPC, ITM, Poliția Română) cu prevederile legislative din domeniul asistenței sociale.
– Elaborarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru toate tipurile de servicii sociale enumerate în Nomenclatorului serviciilor sociale (nu există Fișe de autoevaluare în vederea licențierii serviciului social).
– Modificarea standardelor minime obligatorii pentru serviciile sociale de tip familial: case de tip familial pentru copii, locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, în vederea oferirii într-adevăr a unui mediu familial.