Ședință a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefectul Ambrus Izabella Agnes, ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, având următoarea ordine de zi:
– Informare din partea Primăriei Brașov privind măsurile dispuse pentru fluidizarea traficului auto în municipiul Brașov.
– Informare privind verificările efectuate de autoritățile competente la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor, de pe raza judeţului Braşov.
***
În debutul ședinței, la solicitarea prealabilă a unor membri ai Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov, Ancuța Daisa, a făcut o prezentare a noutăților din contractul-cadru ce reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
Printre aceste noutăți se numără crearea cadrului legal care permite depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra sănătății populației și introducerea unor noi instrumente în vederea realizării consultațiilor preventive pentru persoanele cu vârste de peste 40 ani. Adulții cu vârste între 18 și 39 de ani vor beneficia anual de consultațiile de prevenție, iar medicii de familie vor recomanda o paletă mai largă de investigații paraclinice de care pot beneficia gratuit asigurații.
De asemenea, se introduc noi servicii diagnostice și terapeutice, cum ar fi recoltarea probelor biologice pentru efectuarea testului Babeș-Papanicolau pentru femeile simptomatice sau care planifică o sarcină, efectuarea testului Frax, utilizat pentru calcularea riscului de fractură la pacienții cu osteoporoză, efectuarea de tratamente intravenoase cu injectomat, imobilizarea unei fracturi, tratamentul entorselor și luxațiilor etc.
Prin noul Contract-cadru se regementează pentru prima dată plata în fruncție de performanță, medicina de familie fiind primul segment de asistență medicală pentru care se alocă fonduri în acest scop.
Pentru reducerea disparităților între mediul urban și cel rural în privința accesului la servicii medicale, medicul care va alege să își desfășoare activitatea în mediul rural va avea o bonificație de 50% față de veniturile pe care ar putea să le obțină în mod similar în mediul urban sau de 100% dacă în localitatea rurală nu există nici un alt medic de familie sau punct de lucru.
În asistența medicală ambulatorie clinică de specialitate, pachetele de servicii diagnostice și terapeutice se extind prin introducerea de noi servicii. De asemenea, în asistența medicală paraclinică în ambulatoriu se extinde semnificativ pachetul de analize și investigații decontate și se introduce posibilitatea furnizorilor de a încheia contract cu Casa de asigurări de sănătate pentru punctele de recoltare mobile.
În asistența medicală spitalicească se extind cu peste 100 de servicii noi listele serviciilor medicale care pot fi acordate în regim de spitalizare de zi și se introduce condiția ca unitățile să asigure un program de spitalizare de zi de minimum 5 zile/săptămână și de 7 ore/zi acoperit de prezența a cel puțin unui medic de specialitate.
***
Prefectul Mihai Cătălin Văsii a prezentat informarea solicitată Primăriei Brașov privind măsurile dispuse de această instituție pentru fluidizarea traficului auto în municipiul reședință de județ.
Potrivit acestei informări, „Primăria municipiului Brașov are în mod constant în atenție siguranța și fluența traficului pe raza municipiului Brașov”. În acest sens, o parte din proiectele propuse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă sunt în curs de implementare, între care se numără:
– Construire pasaj rutier cartierul Tractorul – Bd. Griviței și legături către Str. I.C. Brătianu și Bd. Griviței.
– Dezvoltare rețea de mobilitate urbană integrată și conectată prin soluții de transport ecologic Centrul istoric-Piața Unirii-Prund Belvedere; Calea Verde II; Răcădău-Mall AFI; Prefectură-Pietrele lui Solomon; Răcădău-Centru; Timiș-Centru; Făget-Ceasul Rău; Livada Poștei-Prund; Carpaților-Astra-Minerva; Tractorul Nord-Aurel Vlaicu; Coresi-Griviței; Bartolomeu Nord-Strada Lungă; Calea București-Noua; Dârste-Dâmbul Morii.
– Extindere și modernizare infrastructură rutieră și pietonală
– Modernizare și accesibilizare pasaje pietonale din municipiul Brașov (Triaj, Gara Brașov).
Între proiectele propuse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă care sunt în faza de execuție se numără:
– Consolidare DN1E (Calea Poienii)
– Reabilitare poduri: Str. Fântânii (peste Ghimbășel), Str. Institutului (peste Ghimbășel), Str. Plugarilor (peste Ghimbășel)
– Construire Park&Ride Bartolomeu
– Modernizare/extindere rețele de contact troleibuze.
***
Prefectul Mihai Cătălin Văsii a prezentat membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Raportul cuprinzând rezultatele controalelor efectuate în perioada 10-16 iulie în centrele rezidențiale din județ destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor.
Controalele au fost efectuate de o comisie mixtă constituită prin ordin de prefect și formată din reprezentanți ai următoarelor instituții: Instituția Prefectului Județul Brașov, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov, Direcția de Sănătate Publică Brașov, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov, Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Judeţului Brașov.
Au fost controlate toate cele 54 de centre rezidențiale din județ, dintre care 22 sunt pentru persoane vârstnice, 22 pentru copii și 10 pentru persoane adulte cu dizabilități.
În urma controalelor au fost aplicate 86 de amenzi în valoare totală de 1.219.800 lei și 260 de avertismente (cu mențiunea că avertismentele au fost acordate în funcție de numărul de contravenții identificate). În patru centre, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a oprit temporar prestarea serviciului social în anumite spații (camere) ale acestora. Nu a fost suspendată activitatea nici unui centru rezidențial și nu a fost necesară relocarea beneficiarilor în alte centre.
Principalele nereguli identificate în urma controalelor: spații neigienizate, mobilier vechi și uzat, alimente neetichetate, lipsă a datelor informative privind meniul, nerespectarea legislației privind protecția împotriva incendiilor (lipsa avizului de securitate la incendiu, reducere căi de evacuare, blocare căi de evacuare, exploatare instalații electrice cu improvizații, lipsă sisteme de alarmare, detectoare de gaz nefuncționale etc.).