Ședință a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefectul Lucian Pătrașcu și de vicepreședintele Consiliului Județean, Ciprian Sterpu, ședinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, având pe ordinea de zi o informare privind starea calității aerului în municipiul Brașov, prezentată de Agenția pentru Protecția Mediului (material expus și în ședința Colegiului Prefectural), și Raportul privind Planul Integrat de Calitatea a Aerului în municipiul Brașov, prezentat de reprezentanții Primăriei municipiului reședință de județ.
Raportul privind Planul Integrat de Calitatea a Aerului în municipiul Brașov evidențiază faptul că în perioada 2018-2022 municipalitatea brașoveană a achiziționat mijloace de transport public ecologice (52 de autobuze electrice, 51 de troleibuze de 18 m, 8 autobuze electrice de 12m, 12 autobuze electrice de 18m, 10 autobuze hibride) – finanțate din fonduri nerambursabile.
Autobuzele electrice achiziționate de municipalitate au parcurs un total de peste 6 milioane km, la care se adaugă cele peste 5 milioane de km parcuși cu troleibuzele achiziționate.
Introducerea în trafic a autobuzelor electrice și a troleibuzelor noi a însemnat o reducere de:
– 217,2 tone de oxizi de azot (Nox)
– 91,2 tone monoxid de carbon
– 28,6 tone de hidrocarburi
– 4,34 tone de particule ( PM 2,5; PM10)
Planul Integrat de Calitatea a Aerului în municipiul Brașov are în vedere:
– extinderea sistemului de management informatizat al sistemului de transport public, având printre obiective creșterea numărului de stații de călători modernizate de la 115 la 165, extinderea sistemului e-Ticketing pentru toate vehiculele de transport public și reducerea emisiilor de CO2 din transport cu minim 1%;
– Promovarea transportului public prin crearea de benzi dedicate acestui tip de transport, cu efect pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat. Printre obiective: creșterea numărului de pasageri cu 7% în ultimul an al perioadei de durabilitate a proiectului; reducerea emisiilor de echivalent CO2 cu 5,71% în cinci ani de la finalizarea proiectului; creșterea numărului de pietoni în aria de studiu a proiectului cu 5,17% în cinci ani de la finalizarea proiectului, prin amenajarea trotuarelor adiacente benzilor dedicate;
reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 4,24% în cinci ani de la finalizarea proiectului;
– Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în municipiul Braşov, operațional 24 ore din 24 şi 7 zile pe săptămână;
– Gestionarea traficului prin extinderea sistemului de transport cu bicicleta ;
– Sprijinirea persoanelor fizice şi juridice pentru a se branşa la sistemul centralizat de distribuţie a agentului termic, având printre obiective reducerea emisiilor de CO2 cu 1.965,5 t/an;
– Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor instituṭiilor publice aflate în patrimoniul municipalităṭii;
– Construirea unui terminal de transport urban Gara Brașov
– Construirea unei parcări de transfer de tip „park and ride” pe circa 6.000 mp, regim de înălţime -2S+P+1E, care va asigura aproximativ 700 de locuri de parcare.