Ședință a Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemelepersoanelor vârstnice

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături desubprefectul Ambrus Izabella Agnes, ședința Comitetului consultativ de dialogcivic pentru problemele persoanelor vârstnice, având pe ordinea de zi informăriprivind starea de întreținere și conservare a cimitirelor militare și operelorcomemorative de război și fondurile alocate pentru protejarea, întreținerea șirepararea mormintelor și operelor comemorative de război situate pe razateritorială a municipiului Brașov, respectiv a județului Brașov.Informările au fost prezentate de directorul executiv al Direcției managementproiecte din cadrul Consiliului Județean Brașov, Tóásó Imelda, și de viceprimarulmunicipiului Brașov, Sebastian Rusu.Astfel, potrivit informării din partea Consiliului Județean, în administrarea acesteiinstituții nu se află nici cimitir militar și nici o operă comemorativă de război, celede pe raza județului fiind în administrarea unităților administrativ-teritoriale(municipii, orașe, comune). Consiliul Județean a alocat, în anul 2018, prin MuzeulCasa Mureșenilor, suma de 19.000 de lei pentru proiectul “Monumentele EroilorPrimului Război Mondial” – realizarea și tipărirea unei hărți cu locațiamonumentelor. S-a organizat și o expoziție de fotografie a monumentelor ridicateîn memoria eroilor căzuți în Primul Război Mondial. Întreaga acțiune s-adesfășurat în locații precum Brașov, Făgăraș, Săcele, Rupea și Zărnești. Harta este disponibilă în format digital pe site-ul Consiliului Județean Brașov, iar în formatfizic a fost distribuită în județ.La începutul anului 2022, Consiliul Județean Brașov a transmis tuturor unitățiloradministrativ-teritoriale situate pe raza teritorială a județului Brașov câte osolicitare scrisă prin care li s-a adus la cunoștință faptul că au datoria de a proteja,întreține și efectua reparații repara la cimitirele militare șii operele comemorativepe care le au în administrare.De asemenea, Consiliul Județean Brașov, tot în cursul anului 2022, a demarat unproiect de actualizare a inventarierii tuturor acestor obiective de pe raza teritorialăa județului Brașov, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale și al unitățiloradministrativ-teritoriale.Urmare a adresei nr. 5/6734/ din 17.03.2023, prin care Ministerul ApărăriiNaționale a adus la cunostință unele aspecte privind starea de întreținere și deconservare necorespunzătoare a Cimitirului Eroilor de pe Valea Râșnoavei și aCimitirului Eroilor de la Timișul de Sus dispuse pe raza teritorială a orașuluiPredeal, Consiliul Județean a înaintat către Primăria orașului Predeal o solicitarepentru analizarea aspectelor semnalate, precum și măsurile ce se impun pentruprotejarea și punerea în valoare a necropolelor de război, potrivit atribuțiilor șiprevederilor legale în vigoare.În legătură cu această situație, și Instituția Prefectului Județul Brașov a transmis oadresă Primăriei Predeal, care a răspuns că va întocmi documentația necesară cetrebuie înaintată către instituțiile abilitate, în vederea obținerii avizelor pentrurestaurarea celor două cimitire, aflate în stare avansată de degradare, și va luamăsurile de reparare a acestora, alocând de la bugetul local sumele necesare.
Potrivit informării din partea Primăriei Brașov, la cele trei cimitire militare și treiopere comemorative de război de pe raza municipiului nu sunt probleme deosebite,starea acestora fiind una bună; singurele lucrări care trebuie efectuate sunt cele dereparații la împrejmuiri, pentru care a fost alocată de la bugetul local suma de100.000 de lei. „În perioada imediat următoare, vom avea discuții aplicate pentru aface mentenanța acestor obiective, deoarece implică niște procedee mai speciale,care nu se pot realiza cu orice firmă”, a precizat viceprimarul Sebastian Rusu.La finalul ședinței, prefectul Mihai Cătălin Văsii a concluzionat: „În urmadiscuțiilor de astăzi s-a constatat că municipalitatea brașoveană a alocat fonduripentru aceste monumente. S-a discutat și despre un protocol de colaborare întremunicipalitatea Brașov, reprezentanții cadrelor militare în rezervă și în retragereși Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice șicred că există perspective ca activitatea de gestionare a cimitirelor militare șioperelor comemorative de război de pe raza municipiului și județului Brașov să fieîmbunătățită”.