Ședința Colegiului Prefectural, 20 aprilie 2021

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, și subprefectul Codruț Bucur au prezidat astăzi ședința Colegiului Prefectural, desfășurată în sistem mixt (prezență față în față și videoconferință) și având pe ordinea de zi prezentarea și propunerea spre aprobare a Programului pentru asigurarea ordinii, liniștii publice și protecția stării de sănătate a populației în perioada premergătoare și în timpul Sărbătorilor pascale, precum și analiza activității pe anul 2020 a Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului Brașov.

 

■ Programul pentru asigurarea ordinii, liniștii publice și protecția stării de sănătate a populației în perioada premergătoare și în timpul Sărbătorilor pascale, care a fost aprobat în unanimitate, prevede:
– Asigurarea respectării măsurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în piețe, magazine, supermarketuri, malluri.
– Supravegherea lăcașurilor de cult pentru asigurarea respectării măsurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
– Prevenirea și combaterea infracțiunilor și a indisciplinei în trafic, precum și diminuarea riscului producerii de accidente rutiere.
– Efectuarea de controale pe linia prevenirii și stingerii incendiilor în unitățile de cazare din județul Brașov.
– Activarea comisiilor mixte de control pentru supravegherea condițiilor de desfacere a produselor agroalimentare și pentru protecția stării de sănătate a populației în perioada Sărbătorilor pascale.
– Asigurea asistenței medicale permanente de urgență în municipiul Brașov și în centrele de permanență organizate în localitățile județului.
– Asigurarea funcționării în bune condiții a Serviciului Județean de Ambulanță Brașov și a SMURD.
– Asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul manifestărilor religioase
– Menținerea ordinii și siguranței publice pe traseele turistice adiacente stațiunilor montane.
– Asigurarea fluenţei circulaţiei rutiere pe drumurile publice.
■ În ceea ce privește activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului Brașov, în anul 2020 au fost controlați 2.315 angajatori, fiind sancționați contravențional 316 dintre aceștia.

În decursul anului trecut, s-au aplicat 1.102 sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, dintre care 893 avertismente și 209 amenzi, în valoare totală de 3.834.800 lei. De asemenea, s-au dispus 1.468 măsuri obligatorii vizând remedierea deficienţelor constatate şi intrarea în legalitate a angajatorilor controlaţi.
În aceeași perioadă s-au efectuat 1.878 controale având ca obiectiv verificarea modului în care se respectă prevederile legale referitoare la munca nedeclarată. Pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii au fost sancţionaţi 102 angajatori, fiind identificate 510 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare.
În total, au fost sancţionaţi 118 angajatori pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la munca nedeclarată, reprezentând 6% din totalul angajatorilor verificaţi, fiind aplicate în total 118 sancţiuni, şi anume: 82 amenzi contravenţionale în cuantum de 3.250.000 lei şi 36 avertismente scrise.
În domeniul securității și sănătății în muncă, în anul 2020 s-au efectuat  1.447 de controale la 1.286 de angajatori, iar pentru neregulile constatate inspectorii de muncă au aplicat 673 sancţiuni din care 210 amenzi în valoare de 538.000 lei.
În privința avizării dosarelor de cercetare a evenimentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă și cercetarea evenimentelor soldate cu decesul persoanei, evenimente colective, cu invaliditate evidentă și/sau cu invaliditate confirmată, trebuie precizat că, având în vedere că în anul 2020 activitatea unităților economice s-a desfășurat în condiții de pandemie, a scăzut numărul de evenimente produse pe raza județului Brașov cu 27,89% față de anul 2019, înregistrându-se 442 evenimente față de 613 evenimente comunicate în anul 2019.
Numărul de dosare de cercetare avizate de inspectorii de muncă în anul 2020 a fost de 435 față de 531 de dosare avizate în 2019. Totuși, trebuie remarcat faptul că numărul de evenimente mortale, colective, cu invaliditate confirmată pentru care cercetarea este în sarcina inspectorilor de muncă, a crescut de la 32 evenimente în 2019 la 33 în 2020.
În aceste condiții, inspectorii de muncă au finalizat, în anul 2020, cercetarea a 30 evenimente mortale, colective, cu invaliditate confirmată față de 21 de dosare în anul 2019, cu mențiunea că 17 din aceste evenimente, respectiv 53,33%, au fost accidente mortale în afara muncii