Sedinţa Colegiului Prefectural, 28.02.2022

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi şedinţa Colegiului Prefectural, având pe ordinea de zi prezentarea de către directorul executiv al Direcției Judeţene de Statistică Brașov, Ion Popescu, a unui material informativ despre Recensământul Populației și Locuințelor, runda 2021, și promovarea etapei de autorecenzare.
Până în prezent, cu ajutorul primăriilor din județul Brașov, s-a realizat baza de date necesară desfășurării recensământului, prin introducerea, verificarea, completarea și actualizarea denumirii străzilor și numerotarea clădirilor, precum și limitele administrativ-geografice ale UAT-urilor și ale localităților componente, în scopul delimitării sectoarelor de recensământ. De asemenea, tot cu ajutorul primăriilor, au fost realizate sectoarele de recensământ. Numărul total de sectoare de recensământ realizate pentru județul Brașov este 553, din care 265 sectoare în municipiul Brașov.
În scopul selectării, recrutării și instruirii personalului de recensământ, s-a realizat un formular de înregistrare on-line (Google Forms) pentru persoanele care doresc să aplice pentru posturile de recenzor și/sau recenzor pentru AutoRecenzarea Asistată (ARA).
Cu ajutorul primăriilor din județul Brașov, este promovată etapa de înregistrare a persoanelor care doresc să aplice pentru posturile de recenzor și/sau recenzor ARA prin afișarea „Anunțului privind înscrierea candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu” pe site-ul propriu sau în locurile special amenajate/aviziere.
Metode de înregistrare:
Înregistrarea informaţiilor se va face on-line (autorecenzare) sau prin interviu faţă-în-faţă cu persoanele;
Înregistrarea se face pe baza declaraţiilor persoanelor majore (în vârstă de cel puţin 18 ani);
Pentru persoanele care nu au putut fi găsite, recenzorul va reveni la adresele respective până când va reuşi să ia legătura cu cel puţin unul dintre membrii gospodăriei care va furniza informaţiile cerute sau, dacă este posibil, va prelua informaţiile de la alte persoane care pot furniza date pertinente;
Înscrierea informaţiilor se realizează EXCLUSIV în tabletă (nu se realizează notițe pe hârtie, carnețele etc.), în timpul interviului, de față cu respondentul.
Recensământul Populației și Locuințelor are ca moment de referință ora 0:00 a zilei de 1 decembrie 2021 și este de tip combinat (surse administrative și colectarea de la populație asistată de calculator.
Recensământul se desfășoară în perioada februarie – iulie 2022, conform art. 22 alin. 2 din OUG nr. 19/2020 astfel:
– Instruirea recenzorilor de către formatorii din județe: februarie-mai 2022;
– Preluarea datelor din surse administrative și populare: 1 februarie-9 martie 2022;
– Auto-recenzarea: 14 martie-15 mai 2022;
– Identificarea adreselor nerecenzate sau recenzate parțial și întocmirea listelor cu adrese pentru fiecare recenzor: 15-16 mai 2022;
– Colectarea datelor de către recenzori prin interviuri față în față (cu ajutorul tabletelor): 16 mai-17 iulie 2022.
Sfera de cuprindere
Se înregistrează:
– toţi cetăţenii români cu reședința obișnuită în ţară (indiferent dacă la momentul recensământului se află în ţară sau în străinătate);
– persoanele de cetăţenie străină sau fără cetăţenie care au reședința obișnuită în România (indiferent de motivul stabilirii: pentru afaceri, studii sau în interes personal, refugiaţi, solicitanţi de azil, solicitanţi de cetăţenie română etc.).
Nu se înregistrează:
– persoanele de cetăţenie străină din cadrul reprezentanţelor diplomatice şi consulare, precum şi membrii familiilor lor
– personalul forţelor armate străine de pe teritoriul ţării;
– personalul flotei comerciale navale şi aeriene străine.
Între momentul de referinţă şi ziua înregistrării pot interveni unele modificări ale situaţiei concrete din teren, atât în ceea ce priveşte persoanele, cât şi locuinţele.
Se înregistrează
– un copil născut înainte de ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021;
– o persoană decedată după ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021 (întrucât era în viaţă la momentul de referinţă al recensământului).
Nu se înregistrează
– un copil născut după ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021 (chiar dacă el exista la data când se completează chestionarul);
– o persoană decedată înainte de ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021 (pentru că ea nu exista la momentul de referință al recensământului).
Autorecenzarea
Autorecenzarea se poate realiza de pe echipamentul propriu al persoanei care se autorecenzează sau al gospodăriei din care aceasta face parte.
Fiecare persoană cu reşedinţa obişnuită în România trebuie să se autorecenzeze, parcurgând 2 paşi:
Pasul 1: se completează formularul de preînregistrare, declarând toţi membri gospodăriei, accesând platforma de autorecenzare de pe site-ul: www.recensamantromania.ro. Preînregistrarea se realizează pe baza Codurilor Numerice Personale ale membrilor gospodăriei care urmează să se autorecenzeze.
Pasul 2: fiecare membru al gospodăriei îşi completează chestionarul individual accesându-şi propriul chestionar prin link-ul primit pe adresa de e-mail indicată la preînregistrarea de la pasul 1