Ședința Colegiului Prefectural – prezentarea raportului de activitate al AJOFM Brașov

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi ședința Colegiului Prefectural, desfășurată online, care a avut pe ordinea de zi prezentarea Raportului de activitate pe anul 2020 al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov, de către directorul executiv al acestei instituții, Liliana Dragomir.
Raportul evidențiază faptul că, în anul 2020, șomajul în județul Brașov a avut o tendinţă de creştere, în contextul epidemiologic determinat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Astfel, dacă în luna ianuarie s-a înregistrat o valoare de 1,96%, în luna decembrie şomajul a crescut la valoarea de 2,56%, fapt determinat de reducerea activității economice.
În ceea ce privește numărul șomerilor înregistrați în județul Brașov la începutul și la finele anului 2020, situația se prezintă astfel:

Ianuarie 2020:
– Număr total al șomerilor înregistrați 5.148, din care 2.293 femei
– Numărul șomerilor indemnizați 970, din care 551 femei
– Numărul șomerilor neindemnizați 4.187, din care 1.742 femei

Decembrie 2020:
– Număr total al șomerilor înregistrați 6.714, din care 3.146 femei
– Numărul șomerilor indemnizați 2.152, din care 1.250 femei
– Numărul șomerilor neindemnizați 4.562, din care 1.896 femei

Din totalul de 6.714 de persoane aflate în evidenţa AJOFM la data de 31.12.2020, numai 2.152 persoane (dintre care 1.250 femei) beneficiază de indemnizaţie de şomaj (conform Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările şi completările ulterioare), iar 4.562 persoane sunt şomeri fără indemnizare (din care 1.896 sunt femei).
Este de remarcat faptul că apare o creştere în rândul şomerilor indemnizaţi, în contextul pandemiei de coronavirus. În primele 12 luni ale anului 2020 numărul șomerilor indemnizați a crescut de la 970 de persoane în luna ianuarie, la 2.152 de persoane în luna decembrie; creşterea din ultimele 3 luni ale anului trecut s-a datorat şi indemnizării absolvenților înregistrați în 2020.
În ceea ce priveşte numărul şomerilor neindemnizaţi, acesta a  înregistrat o creştere de la 4.178 persoane la 4.562 persoane. Creşterea a fost atenuată datorită măsurilor active de sprijin promovate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) pentru angajaţi şi angajatori.
Judeţul Braşov a fost lider în accesarea fondurilor aferente acestor măsuri, având în vedere numărul mare de angajatori care au apelat la ajutoare pentru susţinerea locurilor de muncă.
Ponderea scăzută a beneficiarilor de indemnizații în totalul şomerilor este una dintre problemele cele mai dificil de surmontat în județul Braşov, cei ce nu mai beneficiază de indemnizaţii atingând 68% la finalul lunii decembrie 2020.
În mediul urban, ponderea şomerilor care beneficiază de indemnizaţii este mai mare decât cea înregistrată în mediul rural  fiind mult mai dificilă ocuparea şomerilor ce provin din zonele rurale, din cauza gradului  de acoperire a suprafeței județului de către agenții economici.
De asemenea, structura şomajului evidenţiază o pondere importantă a persoanelor care au probleme generate de lipsa de educaţie iniţială, de lipsa de calificări ori de modul în care acestea percep etica muncii.
În funcţie de nivelul studiilor, la finele lunii decembrie 2020, marea majoritate a persoanelor aflate în evidenţa AJOFM Braşov au continuat să fie cele fără minimum studii medii. Astfel, persoanele fără studii sau cu nivel de pregătire primar reprezintă 35%, cele cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 23%, cele cu studii profesionale/arte și meserii – 12%, cele cu studii liceale și postliceale – 21%, iar cele cu studii universitare – 9%.
De asemenea, 96% dintre șomerii înregistrați 31.12.2020 sunt greu sau foarte greu ocupabili.
Urmare a implementării programului de ocupare în anul 2020, la 31.12.2020 au fost încadrate în muncă 3.254 persoane.
În vederea realizării programului de ocupare şi asigurării unui grad cât mai ridicat de ocupare a persoanelor înregistrate la AJOFM Brasov, la nivel județean au fost înregistrate ca intrări 10.873 locuri de muncă vacante, graţie relaţiilor strânse, bazate pe încredere, create între AJOFM Brasov și angajatorii din județ, dar şi a prevederilor legislative referitoare la declararea locurilor de muncă vacante.

Situatia privind subventiile acordate in anul 2020, in contextul epidemiologic determinat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, conform OUG 30 si OUG 92.
Somaj tehnic, conform OUG 30/2020
Nr. societăți 14.918
Nr. persoane 132.897
Suma plătită 199.116.270 lei
Subvenții acordate conform OUG 92 art.I (41.5% din salariul de bază brut)
Nr. societăți 8.813
Nr. persoane 82.364
Suma plătită 96.681.728 lei

Subventii acordate conform OUG 92 art.III alin.(1) si alin (2), pentru încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă, înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene
Nr. societăți 98
Nr. persoane 174
Suma plătită 540.000 lei

Ajutor pentru părinți (conform Legii 19/2020 și Legii 147/2021)
Nr. societăți 290
Nr. persoane 1.974
Suma plătită 5.029.598 lei

Pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă (conform OUG 132/2020 – art. 6, alin 1)
Nr. societăți 201
Nr. persoane 4.891
Suma plătită 1.147.500 lei

Pentru reducerea timpului de muncă al salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă (OUG 132/2020)
Nr. societăți 164
Nr. persoane 4.376
Suma plătită 4.681.864 lei

Pentru încadrare pe perioadă determinată (OUG 132/2020)
Nr. societati 46
Nr. persoane 220
Suma plătită 216.671 lei

Total beneficiari ai măsurilor acordate în 2020 de către AJOFM Brasov, în contextul epidemiologic determinat de raspândirea coronavirusului SARS-COV2:
Nr. societati 24.240
Nr. persoane 226.896
Suma plătită 306.937.171 lei
Pentru anul 2021, situația plăților efectuate în contextul epidemiologic până la data de 20.11.2021 se prezintă astfel:
Șomaj tehnic ianuarie-iunie 2021, OUG 30/2020
Nr. societăți: 1821
Nr. persoane: 11.349
Suma plătită: 19.458.530 lei
OUG 132/2020 ianuarie-noiembrie 2021 (Kurzarbeit)
Nr societăți: 921
Nr. persoane: 18.756
Suma plătită: 21.687.647 lei
Șomaj tehnic octombrie-20 noiembrie 2021, OUG 111/2021
Nr. societăți: 91
Nr. persoane: 913
Suma plătită: 929.887 lei