Ședința Colegiului Prefectural

Prefectul Mihai Cătălin Văsii a prezidat astăzi ședința Colegiului Prefectural, având următoarea ordine de zi:
– Analiza activității pe anul 2020 a Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Braşov prezentată de directorul instituției, Mihai Uță ;
– Prezentarea Raportului european privind drogurile 2021 de către coordonatorul Centrului De Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al Judeţului Braşov, Anda Samson.

► Câteva repere ale activității SGA Brașov în decursul anului trecut:
– emiterea a 683 acte de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor;
– aplicarea a 179 de penalități, în valoare totală de 743.653,20, pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate; monitorizarea a 130 de agenți economici în privința apelor uzate;
– efectuarea a 188 verificări în teren ale respectării legislației apelor, în vederea emiterii actelor de reglementare;
– efectuarea de analize fizico-chimice, biologice și bacteriologice ale apelor din râuri, lacuri, subteran, precum și ale apelor uzate evacuate de la agenții economici;
– reactualizarea bazei de date privind apele subterane;
– reactualizarea zonelor de protecție sanitară;
– emiterea de informări la depășirea pragurilor de precipitații înregistrate la stațiile hidrometrice/alte fenomene (42 evenimente), avertizări la depășirea pragurilor de apărare pe cursurile de apă (35 evenimente), informări în cazul manevrelor la construcții hidrotehnice (125 evenimente);
– efectuarea de lucrări de exploatare, întreținere, igienizare, deblocări cursuri de apă, decolmatare, regularizare, consolidări de maluri, tăieri de vegetație pe maluri, intervenții corective pentru stoparea eroziunilor.

► Raportul european privind drogurile 2021: Tendințe și evoluții, realizat de Agenția UE pentru droguri (OEDT), pe baza datelor din 29 de țări (27 de state din Uniunea Europeană, plus Turcia și Norvegia), avertizează cu privire la riscurile pentru sănătatea publică generate de disponibilitatea și utilizarea unei game mai largi de substanțe, adesea de mare potență sau puritate. Raportul descrie modul în care grupurile de criminalitate organizată și-au intensificat producția de droguri în Europa, pentru a eluda măsurile de combatere a traficului, generând riscuri pentru mediu, sănătate și securitate. Pe baza celui mai recent studiu de evaluare rapidă al Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și Toxicomaniilor (EMCDDA), raportul analizează efectele recente ale pandemiei de COVID-19 asupra piețelor de droguri, concluzionând că traficanții se adaptează la restricțiile de călătorie și la închiderea frontierelor.

Principalele constatări ale Raportului european privind drogurile 2021:
– Consumul de canabis rămâne stabil la niveluri ridicate, dar s-a observat creșterea conținutului de THC (tetrahidrocanabinol, principalul compus cu efect psihoactiv identificat în canabis). Alertele privind sănătatea avertizează asupra combinării canabisului cu canabinoizi sintetici cu potențial ridicat.
– Recordul capturilor de cocaină reprezintă un semnal îngrijorător al potențialului de creștere a riscurilor pentru sănătate. În 2019, au fost capturate 213 tone (în creștere de la 177 de tone în 2018). Puritatea cocainei a crescut, iar datele preliminare privind capturile din 2020 sugerează că disponibilitatea nu a scăzut în timpul pandemiei.
– Cererea stabilă de amfetamină face profitabilă producția internă, de lângă consumatori. Pe lângă dezmembrarea instalațiilor de producție în 2019, în UE au fost capturate și substanțe chimice utilizate pentru fabricarea amfetaminei.
– Producția și traficul de metamfetamină evidențiază un potențial de creștere a consumului în Europa. Atât unitățile de producție mari, cât și cele mai mici sunt detectate în Europa, iar cantități mari din acest drog sunt transbordate prin UE pe alte piețe.
– Riscuri pentru sănătate datorate aprovizionării cu produse cu metilendioximetamfetamină (MDMA) de concentrație mare. Pe lângă creșterea conținutului mediu de MDMA din comprimate și puritatea pudrei, sunt detectate și produse cu niveluri foarte ridicate de MDMA. Datele preliminare din 2020 sugerează că a existat un interes mai scăzut față de acest drog în perioadele de izolare.
– Încă apar noi substanțe psihoactive nocive puternice, printre care canabinoizii sintetici și opioidele sintetice. În total, 46 de substanțe psihoactive noi au fost raportate pentru prima dată în Europa în 2020, numărul total monitorizat de OEDT ajungând la 830.
– Capturile mari de heroină indică un potențial de creștere a consumului și a efectelor nocive. În UE sunt încă capturate mari cantități de heroină (7,9 tone în 2019), ceea ce ridică motive de îngrijorare cu privire la posibilul impact asupra nivelurilor de consum.
– Grupurile infracționale organizate intensifică producția ilegală de droguri în Europa. În 2019, au fost desființate 370 de laboratoare ilegale. Infracțiunile la regimul drogurilor au crescut, predominând deţinerea în vederea consumului şi traficul cu canabis – în 2019, în UE au fost raportate aproximativ 1,5 milioane de infracțiuni la regimul drogurilor, iar 82% dintre acestea au fost legate de consumul sau posesia pentru consumul personal.