Ședința Comisiei de Dialog Social

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefecții Ambrus Izabella Agnes și Lucian Pătrașcu, ședința Comisiei de Dialog Social, având următoarea ordine de zi:
1. Situația salariaților din Institutul Național de Statistică și a salariaților din Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
2. Aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de Dialog Social de la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov.

1. Președintele CNS Cartel Alfa – Filiala Brașov, Fănică Gabor, a prezentat un memoriu în care se supune atenției situația salarizării personalului din cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cu accent pe faptul că menținerea scăzută a salariilor comparativ cu alte instituții generează plecări voluntare din direcțiile de specialitate, care privează interesul public de expertiza în interpretarea documentelor din arhiva fostei Securități, neputând fi înlocuite atât din cauza nivelului salarizării, cât și din aceea a duratei procesului formativ în cazul unor noi angajați.
Reprezentanta salariaților din cadrul Direcției Județene de Statistică Brașov, Oana Anton, a abordat problema discrepanțelor salariale ale angajaților pe care îi reprezintă atât față de alte instituții, cât și față de cei din aparatul central – Institutul Național de Statistică.

2. Regulamentul de funcționare a Comisiei de Dialog Social de la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov a fost adoptat în unanimitate. Conform acestuia, la ședințele Comisiei de dialog social pot participa, în afara membrilor, experți care să asiste reprezentanții organizațiilor sindicale și patronale, în funcție de tematica abordată, precum și invitați cu statut nepermanent, a căror participare va fi aprobată de plen la propunerea președintelui Comisiei. În cazul dezbaterii care necesită participarea reprezentanților altor instituții publice, președintele comisiei de dialog social are obligația de a-i invita la ședințele Comisiei.
Președinția Comisiei este asigurată de prefect și de președintele Consiliului Județean, iar secretariatul Comisiei este asigurat de Instituția Prefectului.
Ședința Comisiei de dialog social nu necesită întrunirea unui anumit cvorum, prezența partenerilor sociali fiind voluntară, iar procedura de convocare fiind considerată respectată dacă a fost făcută în termen legal.