Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefectul Lucian Pătrașcu, ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, având pe ordinea de zi prezentarea unei informări privind modul de funcționare a căminelor de bătrâni de stat și private din județul Brașov.
Informarea a fost prezentată de directorul executiv al Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Brașov, Mihaela Covaci.
Astfel, potrivit centralizării efectuate la data de 01.02.2023, în județul Brașov își desfășoară activitatea 23 de centre rezidențiale pentru persoane vârstnice. Dintre acestea, 20 sunt centre private și 3 sunt centre publice. 19 centre dețin licența de funcționare definitivă, 3 centre dețin licență de funcționare provizorie, iar 1 centru funcționează fără licență.
Condițiile de acces în aceste centre sunt stabilite atât prin legislația în vigoare (ex. vârsta beneficiarului să fie cel puțin vârsta legală de pensionare), cât și prin regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al fiecărui centru.
În cazul centrelor publice, o condiție prevăzută în ROF este ca domiciliul beneficiarului să fie pe raza localității în care își desfășoară activitatea acel centru (în cazul centrelor care aparțin unităților administrativ-teritoriale) sau ca domiciliul beneficiarului să fie pe raza județului Brașov (în cazul centrelor din subordinea DGASPC).
Pentru o cât mai bună informare privind serviciile oferite, precum și asupra modului în care își desfășoară activitatea, fiecare centru trebuie să dețină, conform standardelor minime de calitate, o serie de materiale informative, precum și ghidul beneficiarului, care sunt puse la dispoziția tuturor potențialilor beneficiari și aparținătorilor acestora.
Materialele informative cuprind, cel puţin: o scurtă descriere a centrului şi a serviciilor oferite, o prezentare a spaţiilor de cazare individuale şi spaţiile comune, numărul de locuri din centru, adaptări pentru nevoi speciale dacă este cazul, alte servicii şi facilităţi oferite, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi, după caz, modul de calcul a contribuţiei beneficiarului.
Ghidul beneficiarului cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului, serviciile şi facilităţile oferite, un rezumat al drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor.
În cursul anului 2022, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Brașov a efectuat 21 de controale la 12 centre rezidențiale pentru persoane vârstnice din județ, dispunând 88 de măsuri, operând 4 retrageri de licență de funcționare provizorie și aplicând 8 sancțiuni în valoare de 64.000 lei.