Ședință de lucru pe tema sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefecții Ambrus Izabella Agnes și Lucian Pătrașcu, o ședință de lucru pe tema clarificării unor aspecte în ceea ce privește implementarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 714/2022.
La ședință au participat reprezentanți ai Comisariatului Județean Brașov al Gărzii Naționale de Mediu, Administrației Bazinale de Apă Olt, Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov, primari și alți reprezentanți ai autorităților publice locale din unitățile administrativ-teritoriale din județul Brașov.
„În cursul întâlnirii au fost prezentate o serie de informații privind sistemele individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate, informații care vin în ajutorul autorităților publice locale, pentru că acestea au obligația înființării și întreținerii unui registru de evidență a sistemelor individuale adecvate dintr-o unitate administrativ-teritorială. Potrivit reglementărilor legale, realizarea acestor sisteme se va autoriza doar acolo unde nu este fezabilă construirea unui sistem public de canalizare și trebuie să asigure același nivel de protecție a mediului ca și sistemul public de canalizare și epurare. Știu că misiunea autorităților locale în această privință nu este una ușoară, știu că există unități administrativ-teritoriale cu specificul lor, mai ales în zona de munte, dar legislația trebuie respectată și aplicată. În acest sens, autoritățile locale vor beneficia de sprijinul și consilierea specialiștilor de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov și de la Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu”, a declarat prefectul Mihai Cătălin Văsii.
Potrivit HG nr. 714/2022, sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice. Prin excepție, pentru utilizatorii persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, pot fi autorizate sistemele individuale adecvate până la punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare nou-înființate, la care au obligația de a se racorda în termen de cel mult un an de la punerea în funcțiune a acestora.
Deținătorii sistemelor individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate și care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane au obligația obținerii avizului și autorizației de gospodărire a apelor.
Prin grija reprezentantului unității administrativ-teritoriale, proprietarul spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligația să înscrie sistemul de epurare în registrul autorității publice locale pentru evidența unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a HG nr. 714/2022, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acestei Hotărâri.