Ședință dedicată creșterii gradului de siguranță în școli

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefecții Ambrus Izabella Agnes și Lucian Pătrașcu, ședința Comisiei mixte de implementare și adaptare la nivelul județului Brașov a Planului național comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar.
În cursul ședinței, prefectul Mihai Cătălin Văsii a adus în atenție problematica privind încadrarea clădirilor cu destinația de spații de învățământ în clase de risc seismic, afirmând că este necesară expertizarea tehnică a clădirilor care nu au această expertiză, mai ales că în categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat se includ și cele pentru elaborarea expertizelor tehnice în vederea încadrării clădirilor într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție. În acest sens, prefectul județului Brașov a transmis unităților administrativ-teritoriale adrese în care solicită începerea demersurilor de expertizare.
O altă temă abordată în ședință a fost proiectul de prevenire a traficului de minori și a pornografiei infantile, derulat, în parteneriat, de Instituția Prefectului Județul Brașov, Centrul Regional Brașov al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratul Școlar Județean și Fundația Micu Bogdan. Membrii Comisie mixte au agreat forma finală a ghidurilor pentru părinți și pentru cadrele didactice, vizând conștientizarea și informarea cu privire la traficul de minori și la pornografia infantilă, urmând ca până la jumătatea lunii martie acestea să fie diseminate publicului-țintă.