Ședința Grupului de lucru mixt pentru problemele romilor

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefectul Lucian Pătrașcu, ședința Grupului de lucru mixt pentru problemele romilor, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Planului de măsuri privind implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru anul 2023 – document centralizat de Instituția Prefectului Județul Brașov ca urmare a elaborării acestuia de către instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale din județul Brașov în care trăiesc comunități de romi.
2. Ziua Internațională a Romilor și Sărbătoarea etniei romilor din România, 8 aprilie 2023
3. Diverse.
***
1. Planul județean de măsuri privind implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru anul 2023 cuprinde măsuri aferente celor 6 obiective specifice:
– Îmbunătățirea condițiilor de locuire a membrilor comunităților vulnerabile cu romi
– Asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la un sistem de educație incluzivă de calitate
– Creșterea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieței muncii, în sensul evoluției profesionale a acestora
– Îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile cu romi
– Susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și a identității rome
– Combaterea discriminării, a discursului și atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator la ură sau infracțiuni motivate de ură.
2. Reprezentantul Asociației Partida Romilor „Pro-Europa”, Ionuț Androne, a puinctat faptul că 2023 este primul an în care, în județul Brașov, în colaborare cu primării ale localităților unde există comunități de romi, se organizează Ziua Internațională a Romilor în 9 unități administrativ-teritoriale: Săcele, Făgăraș, Tărlungeni, Augustin, Apața, Ormeniș, Homorod, Racoș, Șoarș.
Astfel, în data de 8 aprilie, în aceste localități se vor organiza acțiuni educationale și culturale, atât pentru copii, cât și pentru adulți, bugetele alocate de primării fiind cuprinse între 3.000 și 15.000 de lei.
3. Reprezentantul Asociației Partida Romilor „Pro-Europa”, Ionuț Androne, a adus în discuție situația comunității rome din zona Carierei-Caramidăriei din municipiul Brașov, solicitând sprijin pentru clarificarea situației juridice a terenului pe care s-a stabilit această comunitate. Prefectul Mihai Cătălin Văsii a declarat că în prima săptămână după Sărbătoarea Paștelui Ortodox va convoca reprezentanții Primăriei Brașov, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Asociației Partida Romilor „Pro-Europa”, pentru tranșarea acestei probleme.