Seminar regional de informare și conștientizare pe tema prevenirii și combaterii violenței domestice

● Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a onorat astăzi invitația de a participa la Seminarul regional de informare și conștientizare în legătură cu activitățile proiectului „VENUS – împreună pentru o viață în siguranță”, seminar care s-a desfășurat în Poiana Brașov.
● În alocuțiunea susținută cu acest prilej, prefectul Mihai Cătălin Văsii a spus: „Violența domestică – indiferent dacă discutăm despre abuz fizic, verbal, emoțional, sexual, economic, social – este o expresie a primitivismului, a degradării morale, a lipsei unei educații sănătoase. De asemenea, este una dintre cele mai persistente forme de discriminare din Europa și rămâne o realitate ascunsă în foarte multe cazuri. Deseori, violența domestică are toate datele unui cerc vicios – ea creează dependențe care încorsetează victima și fac foarte dificil pentru aceasta să scape. Soluții, însă, există, dar este nevoie ca victimele acestui flagel să știe care sunt drepturile lor, ce pot face și cui se pot adresa. În această direcție, atât instituțiile statului, cât și organizațiile nonguvernamentale au făcut importanți pași înainte. Guvernul și partenerii sociali acordă o atenție deosebită prevenirii și combaterii violenței domestice, iar proiectul VENUS este o dovadă în acest sens.
De asemenea, este necesar să crească nivelul de informare și conștientizare a populației cu privire la toate formele violenței domestice, pentru că doar așa poate începe schimbarea în bine a unor atitudini și practici. Iar cei mai buni vectori în acest sens sunt profesioniștii locali, care cunosc specificul fiecărei comunități.
În județul Brașov, Instituția Prefectului colaborează foarte bine atât cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cât și cu Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. La nivelul Instituției Prefectului funcționează Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.
Personal, sunt alături de toate inițiativele care își propun să lupte împotriva violenței domestice, pentru că acest fenomen este de neacceptat într-o societate normală. Încurajez toate victimele violenței domestice să apeleze la toate formele de protecție, sprijin și reintegrare: Poliție, Justiție, Direcția de Asistență Socială, ONG-uri, aplicații care oferă asistență specializată, precum și la grupuri de suport, cabinete de consiliere, asistență juridică”.
● Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, destinat victimelor violenței domestice, este implementat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați împreună cu 42 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/Direcții de Asistență Socială din țară. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Brașov este partener în proiect din 04.03.2019. Începând cu data de 04.03.2020, D.G.A.S.P.C. Brașov a înființat, prin acest proiect, o locuință protejată și două servicii complementare: un grup de suport și un cabinet de consiliere vocațională destinate victimelor violenței domestice. De la înființarea serviciilor și până în prezent, au beneficiat de acestea 94 de persoane, cărora li s-au acordat minimum două servicii în cadrul proiectului. În locuința protejată au fost găzduite 15 persoane, impreună cu copii lor.