Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Braşov: buletin informativ – luna mai 2021

În perioada 01-31.05.2021, la ghișeul de primiri cereri al Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte (S.P.C.P.) Braşov au fost depuse 3.215 cereri de eliberare a paşapoartelor, din care:

2.964 solicitări pentru paşapoarte simple electronice;
–    251 solicitări pentru paşapoarte simple temporare.

De asemenea, au fost preluate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate, 1.187 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice.

În total, în luna mai 2021, au fost analizate şi soluţionate 4.402 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi simple temporare.

În perioada menționată, au fost eliberate, prin intermediul ghișeului de eliberări de la sediul S.P.C.P. Brașov, 2.830 paşapoarte.

În luna mai 2021 s-au înregistrat şi soluţionat 346 cereri din partea cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, din care:
–   46 cereri primite la ghişeu;
300 cereri primite de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.

Pe linia cererilor de restabilire a domiciliului din străinătate în România, S.P.C.P. Braşov a acordat avizul pentru 2 cereri primite de la serviciile publice comunitare locale de evidenţa persoanelor.

În perioada 01-31.05.2021 au fost primite de la instanţele de judecată 222 de comunicări, pentru care au fost implementate în evidenţe – conform prevederilor Legii nr. 248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi a procedurilor în vigoare – un număr de 91 de restricţii de tip „I – Activ”, pentru cetăţenii români împotriva cărora autorităţile competente au dispus suspendarea dreptului la libera circulaţie în străinătate.

De asemenea, au fost eliberate 19 adeverinţe pentru cetăţenii români care doresc să desfăşoare în mod legal activităţi lucrative în străinătate şi nu au suspendat dreptul la libera circulaţie în străinătate.