Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte (S.P.C.P.) Braşov

În perioada 01-31.03.2021, la ghișeul de primiri cereri al Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte (S.P.C.P.) Braşov au fost depuse 2.085 cereri de eliberare a paşapoartelor, din care:

– 1.955 solicitări pentru paşapoarte simple electronice;
– 130 solicitări pentru paşapoarte simple temporare.

Au fost preluate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate, 1.223 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice.

În total, în luna martie 2021, au fost analizate şi soluţionate 3.308 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi simple temporare.

Au fost eliberate, prin intermediul ghișeului de eliberări de la sediul S.P.C.P. Brașov, 2.172 paşapoarte.

În luna martie 2021 s-au înregistrat şi soluţionat 293 cereri din partea cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, din care:
– 11 cereri primite la ghişeu;
– 282 cereri primite de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.

Pe linia cererilor de restabilire a domiciliului din străinătate în România, S.P.C.P. Braşov a acordat avizul pentru 24 cereri primite de la serviciile publice comunitare locale de evidenţa persoanelor.

În perioada menționată, au fost primite de la instanţele de judecată 240 de comunicări, pentru care au fost implementate în evidenţe – conform prevederilor Legii nr. 248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi a procedurilor în vigoare – un număr de 119 de restricţii de tip „I – Activ”, pentru cetăţenii români împotriva cărora autorităţile competente au dispus suspendarea dreptului la libera circulaţie în străinătate.

De asemenea, au fost eliberate 24 adeverinţe pentru cetăţenii români care doresc să desfăşoare în mod legal activităţi lucrative în străinătate şi nu au suspendat dreptul la libera circulaţie în străinătate.

Şef Serviciu,
Comisar de poliţie
Cristina-Ana-Maria STUPARU