Siguranța în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Brașov – prioritate pentru Instituția Prefectului

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefectul Ambrus Izabella Agnes, ședința Comisiei mixte de implementare și adaptare la nivelul județului Brașov a Planului național comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar.
Ordinea de zi a ședinței a cuprins:
– Prezentarea proiectului de prevenire a traficului de persoane/minori și a pornografiei infantile „Sunt un părinte informat”, de către reprezentantul Centrului Regional Brașov al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane.
– Raport privind verificarea unităților de învățământ preuniversitar în baza Ordinului Prefectului nr. 773/10.08.2022.
● Mihai Cătălin Văsii, prefectul județului Brașov: „Creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic reprezintă o preocupare constantă a mea și a instituției pe care o conduc, fapt reflectat și în constituirea și activitatea acestei comisii mixte, în care sunt reprezentate toate instituțiile din județul Brașov care au cu tangență cu subiectul.
Personal, am inițiat și am lansat o campanie de conștientizare în rândul elevilor a pericolului reprezentat de consumul și comercializarea drogurilor, care se adresează unui număr de circa 15.000 de elevi din județul Brașov. Acum lucrăm, împreună cu Centrul Regional Brașov al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, la un proiect de prevenire a traficului de minori și a pornografiei infantile, proiect care se adresează părinților și cadrelor didactice, pentru a le veni în ajutor să recunoască semnele unui abuz asupra copiilor, să știe cum pot vorbi copiilor despre traficul de persoane, cum îi pot proteja pe copii și cui se pot adresa dacă bănuiesc o potențială situație de trafic”.
● Conform datelor statistice, în perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 la nivel național au fost înregistrate, prin Sistemul Integrat de Monitorizare și Evaluare a Victimelor Traficului de Persoane 180 de victime ale traficului de persoane, care au fost exploatate pe teritoriul României sau pe teritoriul altor state și pentru care sistemul românesc a fost notificat sau s-a autosesizat cu privire la faptele de exploatare și trafic. Județe precum Brașov, Bacău, Dolj, Sibiu, Galați sau Ilfov se clasează printre primele în topul județelor de proveniență, înregistrând o pondere de 45% din total, fiecare cu mai mult de 10 victime identificate. Victimele înregistrate în perioada de referință au suferit exploatări multiple, însă cea mai frecventă formă de exploatare este cea sexuală, înregistrată în 83% dintre cazuri, cu o creștere substanțială a numărului victimelor care au fost exploatate prin obligarea la acte pornografice. Potențialele victime pot fi atât femei, bărbați cât și copii, din medii sociale diferite. La nivel național, în semestrul I al anului 2022, 46% dintre victimele identificate sunt minori.
● Raportul referitor la controlul efectuat, prin sondaj, în unitățile de învățământ preuniversitar de către comisii mixte formate din reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Brașov, Inspectoratului Școlar Județean, ISU Brașov, IPJ Brașov și Instituției Prefectului Județul Brașov, alături de reprezentanți ai administrației publice locale a constatat, printre altele:
– deficiențe în ceea ce privește sistematizarea rutieră în zona unităților de învățământ preuniversitar
– deficiențe în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare pe linia sistemelor de securitate privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor în zona unităților de învățământ preuniversitar (lipsa/lipsa revizuirii la împlinirea termenului de 3 ani a Analizei de risc la securitatea fizică la unele unități de învățământ, lipsa avizului Proiectului sistemului tehnic de alarmare, lipsa contractelor de mentenanță a sistemelor tehnice de alarmare cu societăți specializate la unele unități de învățământ, neimplementarea sau implementarea parțială a măsurilor dispuse în cuprinsul Analizei de risc la securitatea fizică)
– nesolicitarea sau neobținerea autorizațiilor de securitate la incendiu
– nemenținerea în totalitate în stare de funcționare a iluminatului de securitate
– exploatarea unor instalații electrice cu improvizații
– neechiparea unor aparate consumatoare de combustibili gazoși cu detectoare de gaz
– finisaje din materiale combustibile
– termen de valabilitate depășit la unele mijloace de primă intervenție la incendiu
– nerespectarea termenelor pentru efectuarea lucrărilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare
– lipsa stațiilor „izolator” pentru izolarea copiilor cu simptomatologie specifică
– lipsa cabinetelor medicale în școli – majoritatea unităților de învățământ din mediul rural colaborează cu cabinetele de medicină de familie.
Măsurile dispuse și termenele stabilite pentru conformare vor fi verificate în cadrul unor acțiuni ulterioare, comisiile mixte de control desemnate prin ordin al prefectului urmând a desfășura verificări pe tot parcursul anului școlar 2022-2023.
● Tot în cadrul ședinței, reprezentantul Consiliului Județean Brașov a prezentat unele oportunități de finanțare a proiectelor privind creșterea gradului de siguranță în unitățile școlare, cu accent pe cele curprinse în Planul național de redresare și reziliență.