Sistemul de Soluţionare a Problemelor (SISOP)

În cazul în care drepturile conferite cetăţenilor şi entităţilor private de către legislaţia UE sunt încălcate de către autorităţile publice ale unui stat membru, aceştia trebuie să aibă la dispoziţie instrumente rapide şi eficiente pentru redresarea problemelor, instrumente care să funcţioneze în afara procedurilor contencioase. Astfel, Sistemul de Soluţionare a Problemelor (SISOP) vine cu o soluţie care permite satisfacerea acestei nevoi la nivel local, asigurând soluţionarea informală a problemelor cauzate de încălcarea de către autorităţile administraţiei publice locale a legislaţiei UE. SISOP asigură mecanismul de interacţiune între MAI, instituţiile prefectului, cetăţeni, companii şi asociaţii, în scopul îmbunătăţirii controlului de legalitate exercitat de către prefecţi asupra actelor normative adoptate/emise de către autorităţile administraţiei publice locale, în vederea soluţionării din timp a problemelor generate de punerea în aplicare, necorespunzătoare sau de nerespectarea acquis-ului UE, de către acestea.
SISOP funcţionează pe sistemul unei reţele de puncte de contact, în care punctul de contact naţional SISOP este situat la nivelul DGAESRI (PCN SISOP) din cadrul MAI, iar în fiecare instituţie a prefectului există un punct de contact judeţean SISOP (PCJ SISOP). Reţeaua de puncte de contact comunică prin intermediul unei aplicaţii software web SISOP, care se accesează prin logarea cu numele de utilizator şi parola aferentă (alocate fiecărui utilizator/supervizor) la acest link. Aplicaţia conţine o bază de date online unde sunt înregistrate informaţii referitoare la sesizările cetăţenilor, companiilor, asociaţiilor, ONG-urilor, auto-sesizările instituţiilor prefectului cu privire la cazurile de încălcare a acquis-ui UE de către autorităţile publice locale şi modalitatea de soluţionare a acestora.
Pentru ca un caz să poată fi analizat în cadrul SISOP, trebuie întrunite următoarele condiţii cumulative:
1)acesta să se refere la o problemă cauzată de încălcarea legislaţiei UE;
2)entitatea care a încălcat legislaţia UE să fie o autoritate a administraţiei publice locale, printr-un act administrativ emis/adoptat;
3)să nu existe deja o acţiune în justiţie, prin care Solicitantul să fi solicitat anularea, în tot sau în parte, a respectivului act administrativ.

Modalităţile prin care cetăţenii, companiile, asociaţiile, ONG-urile etc. pot înainta o sesizare spre soluţionare în cadrul SISOP sunt următoarele:
Petentul depune sesizarea online, prin accesarea aplicaţiei software SISOP, accesibilă la link-ul de mai sus, secţiunea Introducere sesizare.
Petentul depune sesizarea sa direct la sediul instituției prefectului sau la sediul MAI.
Petentul poate transmite sesizarea prin poştă/fax/email către instituţia prefectului sau MAI.
Modalitatea de lucru în reţeaua SISOP a fost stabilită în conformitate cu prevederile Ghidului de procedură SISOP .
Valoarea adăugată a aplicaţiei software SISOP constă în baza de date care trebuie alimentată, în permanenţă, cu speţele privind încălcările legislaţiei UE prin acte emise de autorităţile administraţiei publice locale pe domeniile de competenţă ce revin MAI şi soluţiile aferente acestora. Conţinutul bazei de date reprezintă un instrument util utilizatorilor reţelei SISOP în vederea fundamentării viitoarelor răspunsuri la sesizările pe speţe similare, precum şi pentru îmbunătăţirea controlului de legalitate al prefectului. Speţele încărcate pot fi rezultatul unor sesizări ale cetăţenilor/companiilor/ONG-urilor etc. sau o sesizare din oficiu a uneia dintre instituţiile prefectului la efectuarea controlului de legalitate.