Situația școlară a elevilor din comunitățile de romi din județul Brașov

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a convocat astăzi ședința Grupului de lucru mixt pentru problemele romilor, având pe ordinea de zi situația școlară a elevilor din comunitățile de romi din județul Brașov.
Materialul prezentat de Inspectoratul Școlar Județean Brașov arată faptul că în anul școlar 2022/2023 un total de 1.002 elevi din învățământul preuniversitar din județul Brașov au studiat limba romani (665 din ciclul primar și 337 elevi de gimnaziu), în 6 unități de învățământ: școlile gimnaziale din Ormeniș, Augustin, Tărlungeni, Zizin, Școala Gimnazială „Ovid Densușianu” Făgăraș și Școala Gimnazială nr. 5 Săcele.
În județ există 9 profesori de limba romani (6 titulari și 3 suplinitori). Cei mai mulți, respectiv 5, predau la Școala Gimnazială Tărlungeni și structura Zizin a acesteia.
De asemenea, există 44 de mediatori școlari, dintre care 35 în mediul rural și 9 în mediul urban.
Inspectoratul Școlar Județean Brașov a încheiat un acord de parteneriat cu Asociația Partida Rromilor Pro-Europa sucursala județului Brașov, prin care 210 elevi de etnie rromă au beneficiat de recomandare privind admiterea pe locurile destinate acestora la școala profesională, liceu și facultate.
Inspectoratul Școlar județean Brașov a alocat 266 de locuri la liceu și 54 la școala profesională pentru elevi de etnie romă. Din cele 266 de locuri disponibile la liceu au fost ocupate 64.
Pentru învățământul superior au fost eliberate 8 recomandări pentru facultăți precum: Facultatea de Pshiologie, Facultatea de Litere, Facultatea de Medicină, Facultatea de Sociologie și Comunicare.
În județul Brașov, în anul școlar 2023/2024, sunt înregistrați în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România 5.286 elevi de etnie romă (2.615 fete și 2.671 băieți) distribuiți astfel: 697 în învățământul preșcolar, 2.588 în învățământul primar, 1.577 în învățământul gimnazial, 135 la liceu și 289 la școala profesională.