Situația tinerilor „ NEET’s” la nivelul județului Brașov, prezentată în ședința Comisiei de Dialog Social

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de președintele Consiliului Județean, Constantin Todorică Șerban, ședința Comisiei de Dialog Social, având pe ordinea de zi o prezentare a situației tinerilor „ NEET’s” la nivelul județului Brașov – oportunități de angajare, de ucenicie, de internship sau de continuare a educației în vederea dobândirii de competențe. Prezentarea a fost făcută de directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov, Liliana Dragomir, în urma solicitării venite din partea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
„Tânărul NEET” este definit ca persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională.

Situatia tinerilor NEET`s înregistrați în evidența AJOFM Brasov la data de 31.08.2023 se prezintă astfel:

NEETS -JUDEȚUL BRAȘOV – 31.08.2023 Total: din care, femei
1. Numărul total al şomerilor înregistraţi 2.271 1.246
1.1. Şomeri indemnizaţi, 62 29
        Structura pe forma de plată a acestora:
          – beneficiari de indemnizaţie de şomaj ( 75% ) 21 13
          – beneficiari de indemnizaţie de şomaj ( 50% ) 41 16
1.2. Şomeri neindemnizaţI, 2.209 1.217
2.   Structura pe studii: 2.271 1.246
           – învăţământ primar şi fără studii 693 362
           – învăţământ gimnazial 873 536
           – învăţământ profesional / arte şi meserii 181 91
           – învăţământ liceal 479 232
           – învăţământ postliceal 4 2
           – învăţământ universitar 41 23
3.   Structura pe vărsta: 2.271 1.246
           – sub 25 ani 1.698 928
           – 25 – 29 ani 573 318
4.   Structura pe profil: 2.271 1.246
           – FOARTE GREU ocupabil 398 172
           – GREU ocupabil 1.010 626
           – MEDIU ocupabil 830 434
           – UȘOR ocupabil 33 14
5. Număr total de șomeri după mediul de proveniență 2.271 1.246
           – mediul urban 710 370
           – mediul rural 1.561 876

Începând cu luna iunie 2022, AJOFM Brașov implementează, în parteneriat, două proiecte finanțate cu fonduri europene, proiecte al căror grup-țintă îl reprezintă tinerii NEET`s din județul Brașov și Regiunea Centru.
Astfel, Proiectul „Șansă pentru viitor” este implementat în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, iar proiectul „Un nou început pentru NEET`s” este implementat în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Durabilă Brașov.
La data de 31.08.2023 indicatorii proiectului „Șansă pentru viitor” se prezentau astfel:
– 522 tineri NEET’s, șomeri cu vârste cuprinse între 16 -29 ani beneficiază de sprijin in cadrul proiectului, din care 143 tineri NEET’s, s-au încadrat în muncă, 180 tineri NEET’s au participat la un program de formare profesională, iar 17 tineri NEET’s au participat la un curs de formare antreprenorială, fiind sprijiniți pentru elaborarea planurilor de afaceri. Au fost acordate 5 micro-granturi.
În cadrul proiectului „Un nou Inceput pentru NEET`s”, 541 tineri NEET’s, șomeri cu vârste cuprinse între 16 și 29 ani beneficiază de sprijin. 152 tineri NEET’s s-au încadrat în muncă, 137 tineri NEET’s au participat la un program de formare profesională (cursuri de frizer, designer pagini web, software tester, operator introducere și validare date, competențe antreprenoriale), iar 54 tineri NEET’s au participat la un curs de formare antreprenorială, fiind sprijiniți pentru elaborarea planurilor de afaceri. Au fost acordate 15 micro-granturi.
În perioada 2022-2023 AJOFM Brasov a semnat protocoale de colaborare cu 52 organizații nonguvernamentale și societăți comerciale care implementează proiecte al căror grup-țintă îl reprezinta tinerii NEET`s din județul Brasov. În baza acestor protocoale de colaborare au fost eliberate 2.159 adeverințe privind gradul de ocupabilitate rezultat ca urmare a profilării individuale a tinerilor.
Ca și oportunitati de angajare, în evidența AJOFM figurează la această dată peste 2.000 de locuri de muncă vacante în județul Brașov.
În data de 27 octombrie 2023, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov organizează „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți”, eveniment care se desfășoară anual, la nivel național. Vor fi invitați să participe toți agenții economici care oferă locuri de muncă vacante atât pentru tineri, cât și pentru restul categoriilor de persoane.