Sprijinirea categoriilor de persoane, care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN PENTRU CELE MAI DEFAVORIZATE PERSOANE (FEAD) PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE (POAD 2014 – 2020)

Tichete Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde oferite de Uniunea Europeana si de Guvernul României, unor categorii de persoane dintre cele mai defavorizate.

Continuare>>