Alegeri 2024

Hotararea Autoritatii Electorale Permanente, privind aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile din data de 9 iunie 2024, este disponibila aici

Ordinul nr. 348 din 08.04.2024, privind stabilirea numarului membrilor fiecarui consiliu al comunelor, oraselor, municipiilor din juetul Brasov, este disponibil  aici
…………………………………………
Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, este disponibil  aici
…………………………………………
Ordinul nr 313 din 27.03.2024 privind aprobarea modelelor de stampila ce vor fi utilizate pentru desfăşurarea alegerilor din data de 9 iunie 2024, este disponibil aici
…………………………………………
Ordinul nr. 312 din 26.03.2024 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripțiilor din judeţul Brasov, în vederea desfăşurării alegerilor din 9 iunie 2024, este disponibil aici
…………………………………………
Ordinul nr. 295 din 19.03.2024 privind constituirea Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor din data de 9 iunie 2024, este disponibil aici
…………………………………………
Ordinul nr. 296 din 19.03.2024 privind constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia Tehnică Județeană Brasov pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor din 9 iunie 2024, este disponibil aici
…………………………………………
Ordinul nr. 269 din 12.03.2024 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din judeţul Brasov, în vederea desfăşurării alegerilor din data de 9 iunie 2024, este disponibil aici
…………………………………………
OUG nr. 21 din 8 martie 2024 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024, este disponibila aici
…………………………………………
Hotărârea nr 203 din 11.03.2024 privind aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, este disponibila aici