Protecția datelor cu caracter personal

Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal,, este disponibilă aici.
Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate
 1. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă aici
 2. Cererea pentru exercitarea dreptului de rectificare este disponibilă aici.
 3. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă aici.
 4. Cererea pentru exercitarea dreptului de restictionare este disponibilă aici.
 5. Cererea pentru exercitarea dreptului de stergere este disponibilă aici.
Legislatie relevantă:

Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Brasov este disponibil aici.

Link-uri utile:

  1. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
  2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)
  3. Comitetul European pentru Protecția Datelor
  4. Comisia Europeană
  5. Justice and fundamental rights

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor personale:

• Consilier superior Marton SZASZ – Institutia Prefectului Judetul Brasov
E-mail: petitii@prefecturabrasov.ro
Telefon: 0268.419277, fax: 0268.475105