Protecția datelor cu caracter personal

Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal
 1. Nota de informare apostila este disponibilă aici.
 2. Nota de informare acces punct control este disponibilă aici.
 3. Nota de informare compartiment relații cu publicul este disponibilă aici.
 4. Nota de informare liste președinți și locțiitori este disponibilă aici.
B. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate
 1. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă aici.
 2. Cererea pentru exercitarea dreptului de rectificare este disponibilă aici.
 3. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă aici.
 4. Cererea pentru exercitarea dreptului de restictionare este disponibilă aici.
 5. Cererea pentru exercitarea dreptului de stergere este disponibilă aici.

II. Legislatie relevantă:

Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Brasov este disponibil aici.

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este disponibil aici.

Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este disponibil aici.

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice este disponibil aici.

 

III. Link-uri utile:

 1. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
 2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)
 3. Comitetul European pentru Protecția Datelor
 4. Comisia Europeană

 

IV. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor personale:

• Marton SZASZ – Institutia Prefectului Judetul Brasov
E-mail: petitii@prefecturabrasov.ro
Telefon: 0268.419277, fax: 0268.475105