Organigrama

    1. Organigrama institutiei este disponibila aici
    2. Lista si datele de contact ale Serviciilor publice deconcentrate care functioneaza in subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Institutiei Prefectului Judetul Brasov este disponibila aici
    3. Lista si datele de contact ale primariilor din Judetul Brasov este disponibila aici