Organigrama

    1. Organigrama institutiei este disponibila aici
    2. Lista si datele de contact ale Serviciilor publice deconcentrate si a celorlalte organe ale administratiei publice centrale de la nivelul Judetului Brasov, este disponibila aici
    3. Lista si datele de contact ale primariilor din Judetul Brasov este disponibila aici