Agenda de lucru a prefectului

Luni
Ora 8.45 – Sedinta operativa a grupului de lucru

Marti
Ora 11.30 – Sedinta operativa cu secretarii unitatiilor administrativ teritoriale (sala 120).

Miercuri
Ora 10.00 – Program de audiente Prefect (Cam.1).

Joi
Ora 10.00 – Sedinta Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar
Ora 13.00 – Program de audiente Subrefect (Cam.1).