Agenda de lucru a prefectului

Luni
Luni
Orele 9.00 – Sedinta operativa cu șefii de serviciu din cadrul instituției
Miercuri
Orele 11.00 – Program de audiente Prefect (Cam.1).
Săptămânal – Sedinta Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar