Agenda de lucru a prefectului

25.11.2022
– Concediu de odihnă

24.11.2022
– Ședința Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice.
– Ședința Comisiei mixte de implementare și adaptare la nivelul județului Brașov a Planului național comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar.
– Activități curente

23.11.2022

– Participare la reuniunea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale privind analiza implementării PNDR 2022, măsuri de accelerare a absorbției FEADR și pregătirea implementării Planului Național Strategic
– Activități curente

22.11.2022
– Activități curente

21.11.2022
– Ședință operativă cu personalul cancelariei, subprefecții și șefii de compartimente
– Activități curente

18.11.2022
– Activități curente

17.11.2022
– Întâlnire cu consulul onorific al Republicii Polone la Brașov, directorul executiv al APIA Brașov și mici producători de produse lactate din județele Brașov și Covasna
– Videoconferință
– Ședință a Comisiei județene a aplicare a legilor fondului funciar
– Activități curente

16.11.2022
– Activități curente

15.11.2022
– Ședință cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale Șoarș și Șinca, pe teme de fond funciar
– Participare la ceremonia depunerii de coroane și jerbe de flori prilejuită de Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov, din 15 noiembrie 1987
– Participare la prezentarea unor echipamente din domeniul tehnologiei de securitate și gestionării unor situații de urgență, la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav
– Activități curente

14.11.2022
– Ședință operativă cu personalul cancelariei, subprefecții și șefii de compartimente
– Audiențe
– Activități curente

11.11.2022
– Participare la deschiderea oficială a Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Brașov
– Participare la inaugurarea Centrului de informare și asistență în detectarea și notificarea de cazuri de trafic de persoane
– Activități curente

10.11.2022
– Vizita E.S. dl Osama Yousef Abdullah Alqaradawi, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statului Qatar în România.
– Ședință a Comisiei județene de aplicare a legilor fondului funciar
– Întâlnire cu reprezentanții UAT Racoș, UAT Hoghiz și OCPI Brașov, pe teme de fond funciar
– Activități curente

09.11.2022
– Ședință de lucru pe tema clarificării unor aspecte în ceea ce privește implementarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 714/2022
– Activități curente

08.11.2022
– Participare la ședința Consiliului de Garnizoană
– Participare la întâlnirea primarilor din judeţ cu conducerea Consiliului Județean și cu oficiali ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, pe tema deschiderii apelului de proiecte POIM pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu, la nivelul autorităților publice locale.
– Activități curente

07.11.2022
– Ședință operativă cu personalul cancelariei, subprefecții și șefii de compartimente
– Întâlnire de lucru cu directorul general al CASJ Brașov, directorul executiv al DSP Brașov, președintele Patronatului Medicilor de Fmilie Brașov și primari din județ, pentru identificarea soluțiilor la criza medicilor de familie din unele localități ale județului Brașov
– Activități curente

04.11.2022
– Participare la conferința județeană a Sindicatului „Spiru Haret” Brașov
– Activități curente

03.11.2022
– Întâlnire cu primarul comunei Racoș, pe probleme de fond funciar
– Întâlnire de lucru pe tema proiectului Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023
– Activități curente

02.11.2022
– Activități curente

01.11.2022
– Audiențe
– Activități curente

…………………………………………………………………………………………………………

Agenda de lucru a prefectului ianuarie-octombrie 2022, este disponibila aici
Agenda de lucru a prefectului 2021, este disponibila aici